QUANTUM ZONE

EVERYTHING YOU NEED

ŠTA JE QUANTUM ZONE?

Kvantna zona je futuristički dizajnirna kapsulla u kojoj su implementirani različiti dijagnostičko terapeutski softveri za funkcionalnu procenu i korekciju zdravlja. U zavisnosti od potreba kapsula nudi wellness ili medical opcije a sve procedure koje se obavljaju mogu se sprovoditi potpuno online iz našeg matičnog centra. 

wellness modul

Wellness opcija opremljena je modulima za sprovodjenje smart programa i namenjena je prevenciji i relativno zdravim osobama koji žele malim svakodnevnim promenama da preduprede eventualne estetske i zdravstvene probleme. 

Dijagnostički modul nudi mogućnosti procene trenutnog funkcionalnog stanja 47 organa, prisutustvo bakterija virusa i parazita, mineralno vitaminski status kao i preporuku i smernice u pogledu ishrane i načina na koji bi se mogle otkloniti uočene nepravilonosti. 

Terapeutski modul koristeći elektromagnetne talase čije se frekvencije poklapaju sa oscilacijama mikroorganizama ima za cilj da utiče na patogene mikroorganizme u telu i uništi ih pojačavanjem ovih oscilacija na principu rezonance.

medical modul

Medical opcija opremljena je modulima za sprovodjenje expert programa i  namenjna je osobama sa hroničnim zdravstvenim problemima koje su odlučne i spremne na značajne promene u svim aspektima života

 Dijagnostički modul nudi mogućnost procene 65 organa i organskih sistema a pored  pronalaženje trenutnih i hroničnih nepravilnosti  zahvaljujući preciznosti ove tehnologije moguće je ustanoviti i njihove uzroke i mehanizme nastanka što je preduslov ukoliko želimo otkloniti uzroke bolesti.

Terapeutski modul opremljen je različitim hardverima i softverima koji su u mogućnosti da utiču na alkalnost organizma, povećanje membranskog potencijala i korekciji medjućeliske komunikacije uz mogućnost praćenja i predvidjanja efikasnosti tretmana čime se isključuje mogućnost bilo kakvih kontraindikacija.