Play Video

pogledaj video

Vreme Je Za Promene

quantum wellness concept

Zamislite koliko bi zdravstvenih problema izbegli kada bi vaš moćni imunitet eliminisao bolesti iz vašeg tiela i koliko bi život bio bolji i lakši bez uobičajenih zdravstvenih problema. Koliko bi se bolje osećali, imali više energije i koliko bi se produžio vaš životni vek.

Play Video

pogledaj video

VREME JE ZA PROMENE

Zamislite kada bi ste mogli svoje sadašanje telo zameniti sa mnogo mladjim i zdravijim, baš kao  što uz doplatu menjate svoj stari model automobila za novije godiste! 

Qantum Wellness

EVERYTHING YOU NEED

Marina Luketina Šunjka

Autor Quantum Wellness koncepta

Na početku svoje karijere velikom broju klijenata nisam mogla da pomognem koristeći znanje koje sam stekla kroz svoje oficialno školovanje zbog čega sam bila prinudjena da potražim druga rešenja. Kroz edukaciju i usavršavanje iz oblasti integrativne i kvantne medicine. uvidela sam svu snagu i moć ovakvog pristupa ali sam takodje shvatila da pomažući jednom po jednom pacijentu neću biti u stanju da doprem do svih kojima je pomoć bila potrebna. Sobzirom da sam sam se i sama uverila u  transformativnu snagu obrazovanja shvatila sam da je edukacija i multiplikacija jedini način da pomognemo što većem broju ljudi. 
Bez obzira da li želite da unapredite svoju karijeru ili jednostavno želite da investirate inovativan i održiv biznis Quantum Wellness može biti odlično rešenje.  

Qantum Wellness

tajno oružije za vaše zdravlje

Da li ste se ikada zapitali kako je moguće da i pored neverovatnih dostignuća u nauci i tehnici koji su nam omogućili da sletimo na mesec i dešifrujemo genom, za većinu estetskih i zdravstvenih problema još uvek nema rešenja! Zašto je to tako i šta je rešenje? 

PROBLEM JE U PIRSTUPU. 

Estetski i zdravstveni problemi nisu posledica samo jednog faktora već rezultat složenih procesa koje je potrebno razumeti i otkriti njihove uzroke pre nego što se upustimo u bilo koji oblik terapije ili lečenja. Kao što postepeno starimo, tako i bolest ne nastaje odjednom. Ona se postepeno razvija, iscrpljuje organizam, a da nismo ni svesni opasnosti kojima smo izloženi. Savremena medicina u lečenju koristi protokole vodeći vrlo malo računa o indiviualnosti pacijenata. U većini slučajeva problemima se bavi kada postoje simptomi ali sve više postaje jasno da je pronalaženje uzroka kao i mogućnost da se prate i procenjuju rezultati tretmana preduslov za postizanje dobrih rezultata. 

Polazeći od ovih činjenica razvili smo sistem kojim je moguće dizajnirati tretmane i programe ishrane za svaku osobu uz mogućnost praćenja i procene efikasnosti i postojanja eventualnih kontaraindikacija. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu odabrali smo ono najbolje i sve to implementirali u Quantum Wellness koncept koji može funkcionisati samostalno ili kao deo vašeg već postojećeg biznisa. 

Pozivamo vas da nas posetite i da kroz lično iskustvo procenite mogućnosti naše ponude. U mogućnosti smo da vam ponudimo dve opcije. Opcija Smart Health Shopa nudi mogućnost prodaje proizvoda iz oblasti lepote i zdravlja dok Quantum Zone opcija podrazumeva otvaranje centra za relaksaciju i regeneraciju 

Good Health At The Cellular Level

Umesto da se oslanjate samo na konvencionalne pristupe kojima se u većini slučajeva samo ublažavaju simptomi razmislite o mogućnosti da se bavite problemima kako bi ste pronašli trajno rešenje. Quantum Wellness koncept fokusira se na zdravlje na ćeliskom nivou, a ne samo na simptome i spoljašnji izgled čime se postižu mnogo bolji rezultati. Evolucija se odvija upravo sada i vi ste medju prvima koji imaju priliku da se upoznaju sa ovom mogućnošću. Quantum Wellness bukvalno menja sve ono što znamo u pogledu zdravlja i pravilne ishrane čineći dosadanšnje metode dijagnostike i terapije zastarelim.

Osnova ovog koncepta su takozvane kvantne zone u kojima se nalaze kapsule koje se mogu koristiti za opuštanje, smanjenje stresa, povećanje energije ili kako bi vama i vašim klijentima kroz preciznu analizu zdravlja na funkcionalnom, energetskom i informacionom nivou pomogli da saznate važne informacije iz oblasti zdravlja i ishrane.

Play Video

Qantum Zone

Functional Analysis and Rejuvenation System. 

Functional Analysis and Rejuvenation System. 

Kvantna zona nudi liniju inovativnih softverskih i hardverskih rješenja za procenu i korekciju zdravlja koja mogu značajno unaprediti poslovanje stručnjacima različitih specijalnosti. U zavisnosti od potreba kapsule mogu biti opremljena različitim sistemima za funkcionalnu procenu zdravlja kojima se mogu meriti od nekoliko desetina do nekoliko stotina parametara. Od krvnog pritiska, šećera u krvi, BMI (Body Mass Index) i EKG-a pa do vrlo složenih testova koji se baziraju na inovatinoj bioinformatičkoj tehnologiji. 

Na osnovu funkcionalne procene organa, testa biološke koherentnosti, stepena toksičnosti, nutritivnih i mineralno vitaminskih potreba u mogućnosti smo ponuditi personalizovane preporuke ishrane, detoksikacije, suplementacije i različite tretmane iz oblasti energetske i kvantno informacione medicine. I ne samo to, ovaj sistem nudi mogućnost i praćenja i predvidjanja efikasnosti tretmana i online konsultacije sa stručnjacima različitih profila.