MOGUĆNOSTI PRIHODA MASTER PARTNERA U JEDNOJ DRŽAVI

PRIHOD OD PRODAJE KAPSULA.

U ovoj opciji pošli smo od pretpostavke da je prodjna cena kapsule koja je opremljna modulima za sprovodjenje ENERGY I SMART PROGRAMA 35.000 EURA.

PRIHOD DISTRIBUTERA

Kupovinom distributivne licence i otvaranjem izložbenog centra (showroom) u kojem će biti izložene tri kapsule, stiče se pravo širenja Recharge centara na odredjenoj teritoriji.

Ukupna investicija za licencu i tri kapsule iznosi 100.000 eura. Cena podrazumeva:

 • Kupovinu  distributivne licence – 10.000 eura.
 • Kupovinu 3 SMART kapsule po ceni od 90.000 eura. (30.000 e/kom)

 

Distributeri imaju mogućnost ostvarivanja prihoda po različitim osnovama ali će mo ovom prilikom analizirati samo prihode od prodaje kapsula i licenci.

Provizija od prodaje kapsula:

 • do 12 kapsula – 5.000 eura po kapsuli
 • od 12 do 24 kapsula 8.000 eura
 • od 24 do 65 kapsula – 10.000 eura.

Provizija od prodaje licenci:

 • Cena licence za jedan centar – 5.000 eura
 • Cena licence za 3 centra – 10.000 eura
 • Cena licence za 12 i veše centara 24.000 eura.

PRIHOD PO DRUGIM OSNOVAMA   POGLEDAJTE NA OVOM LINKU….

PROCENA PRIHODA

Pod pretpostavkom da distributer, MESEČNO prodaje samo JEDNU, TRI ILI OSAM kapsula, NETO prihod, samo od licencnih prava i provizije od prodaje kapsula, iznosio bi…

U provoj godini izmedju 140.000 i  1.296.000 eura, dok bi neto prihod za 5 godina iznosio izmedju 696.000 i 6.480.000 eura.

Pod pretpostavkom da distributer, mesečno prodaje samo jednu kapsulu (12 godišnje) neto prihod za 5 godina samo od licencnih prava i  provizije od prodaje kapsula iznosio bi 696.000 eura. U proseku oko 139.200 eura godišnje.

PARIHOD U PRVOJ GODINI

Pod pretpostavkom da distributer mesečno proda samo jednu kapsulu, (12 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 96.000 eura

 • Od prodaje 12 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 36.000 eura (2.000 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Neto prihod od prodaje 12 kapsula – 60.000 eura.

PRIHOD U DRUGOJ GODINI

Napomena! Nakon prodaje 12 kapsula provizija od prodate kapsule je 8.000 eura.

Pod pretpostavkom da distributer mesečno proda samo jednu kapsulu, (12 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 132.000 eura.

 • Od prodaje 12 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 36.000 eura (2.000 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Provizija od  prodaje 12 kapsula – 8.000 eura * 12= 96.000 eura.

PRIHOD U TREĆOJ GODINI

Napomena! Nakon prodaje 12 kapsula provizija od prodaje svake kapsule je 10.000 eura.

Pod pretpostavkom da distributer i u trećoj godini, mesečno proda samo jednu kapsulu, (12 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 156.000 eura.

 • Od prodaje 12 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 36.000 eura (2.000 eura je cena licence koju plaća distributer) 
 • Provizija od prodaje 12 kapsula – 10.000 eura * 12= 120.000 eura. 120.000 eura.

PRIHOD U ČETVRTOJ GODINI

Napomena! Maksimalna provizija koju distributeri mogu da ostvare od prodaje kapsula je 10.000 eure. 

Pod pretpostavkom da distributer mesečno prodaje samo jednu kapsulu, (12 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 156.000 eura.

 • Od prodaje 12 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 36.000 eura (2.000 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Provizija od prodaje 12 kapsula – 10.000 eura * 12= 120.000 eura. 120.000 eura.

PRIHOD U PETOJ GODINI

Napomena! Maksimalna provizija koju distributeri mogu da ostvare od prodaja kapsule je 10.000 eure. 

Pod pretpostavkom da distributer mesečno prodaje samo jednu kapsulu, (12 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 156.000 eura.

 • Od prodaje 12 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 36.000 eura (2.000 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Provizija od prodaje 12 kapsula – 10.000 eura * 12= 120.000 eura. 120.000 eura.

Pod pretpostavkom da distributer, mesečno prodaje 3 kapsule (36 godišnje) godišnji neto prihod samo od licencnih prava i provizije od prodaje kapsula iznosio bi 486.000 eura. dok bi za 5 godina on dostigao 2.430.000 eura.

PROCENA PRIHODA U PRVOJ GODINI

Pod pretpostavkom da distributer mesečno proda 3 kapsule (36 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 486.000 eura

 • Od prodaje 36 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 126.000 eura (1.500 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Provizija od prodaje 36 kapsula – 10.000 eura * 36= 360.000 eura. 

Pod pretpostavkom da distributer za godinu dana proda 96 kapsula (mesečno 8)  godišnji neto prihod samo od licencnih prava i  provizije od prodaje kapsula iznosio bi 1.296.000 eura. dok bi za 5 godina on dostigao 6.480.000 eura.

PROCENA PARIHODA U PRVOJ GODINI

Pod pretpostavkom da distributer mesečno proda 8 kapsule 96 za godinu dana) prihod u prvoj godini iznosio bi 1.296.000 eura.

 • Od prodaje 96 licenci po 5.000 eura neto prihod iznosi 336.000 eura (1.500 eura je cena licence koju plaća distributer)
 • Provizija od prodaje 96 kapsula – 10.000 eura * 36= 960.000 eura. 

Polazeći od pretpostavke da svakoga meseca investitor ostvaruje prihod 7.500 eura period otplate investicije od 250.000 eura ibiće manji od 3 godine 

Prihodi od usluga dijagnostike i tretmana:

 • Preporučene cene preventivne procene –  od 70 do 100 eura.
 • Preporučena cena jednog tretmana – 50 do 90 eura
 • Paket od 10 tretmana – od 300 do 500 eura.

 Kao garanciju za uloženih 250.000 eura, investitor dobija 25 Quantum kapsula čija je tržišna vrednost 1.250.000 eura.

PRIHOD MASTER PARTNERA

Kupovinom master licence i otvaranjem matičnog centra u jednoj državi u kojem će biti 10 kapsula, stiče se pravo eksluzivne prodaje Quantum Pod tehnologije u jedoj državi.

Pod pretpostavkom da 3 distributera mesečno prodaju samo 3 kapsule master partner bi već u prvoj godini vratio uloženi novac i zaradio 43.000 eura.

VISINA INVESTICIJE MASTER PARTNERA

Ukupna investicija za master licencu i 10 kapsula, iznosi 245.000 eura. Cena podrazumeva:

 • Kupovinu  master licence za 30 centara – 45.000 eura.
 • Kupovinu 10 SMART kapsule po ceni od 200.000 eura. (20.000 e/kom)

 

MASTER PARTNER OSTVARUJE PRIHOD PO SLEDEĆIM OSNOVAMA:

Provizija od prodaje kapsula:

 • do 12 kapsula – 10.000 eura po kapsuli
 • Nakon prodaje dvaneste kapsule master partner od svake prodate kapsule ostvaruje proviziiju od 15.000 eura

Provizija od prodaje licenci:

 • Master licenca za jednu zemlju iznosi – 50.000 eura.

PROCENA PRIHODA

Pod pretpostavkom da master partner u jednoj zemlji ima 3 distributera koji MESEČNO prodaju samo JEDNU, TRI ILI OSAM kapsula, NETO prihod, samo od licencnih prava i provizije od prodaje kapsula, iznosio bi 

u prvoj godini izmedju 288.000 i  1.872.000 eura, dok bi neto prihod za 5 godina iznosio izmedju 1.440.000 i čak 9.360.000 eura. 

Neto prihod master partnera od svake kapsule iznosi 5.000 eura dok je provizija od svake licence 3.000 eura

Pod pretpostavkom da master partner u jednoj zemlji ima samo 3 distributera koji mesečno prodaju po jednu kapsulu na godišnjem nivou to je 36 kapsula i isto toliko licencnih prava.

 • PRIHOD OD 36 LICENCI PO 3.000 EURA – 108.000 EURA 
 • PRIHOD OD 36 KAPSULA PO 5.000 EURA – 180.000 EURA.

Godišnji neto prihod master partnera iznosio bi 288.000 eura.

Prihod za 2 godne – 576.000 eura

Prihod za 3 godne – 864.ooo eura

Prihod za 4 godine – 1.152.000 eura

Prihod za 5 godina –  1.440.000 eura.

Ukupna investicija za master licencu i 10 kapsula, iznosi 245.000 eura. Cena podrazumeva:

Kupovinu  master licence za 30 centara – 45.000 eura.
Kupovinu 10 SMART kapsule po ceni od 200.000 eura. (20.000 e/kom)

srediti procenu

Pod pretpostavkom u jednoj zemlji master partner ima 3 distributera koji mesečno prodaju samo po tri kapsule (9 kapsula mesečno 96 godišnje) prihod master partnera mogao bi biti:

 • u prvoj godini 768.000 eura
 • za tri godine  – 1.728.000 eura.
 • za pet godina 2.688.000 eura

 

Od prodaje 96 kapsula u prvoj godini, neto prihod master partnera od svake kapsule iznosi 5.000 eura dok je provizija od svake licence 3.000 eura.

 • PRIHOD OD 96 LICENCI PO 3.000 EURA – 288.000 EURA 
 • PRIHOD OD 96 KAPSULA PO 5.000 EURA – 480.000 EURA.

srediti procenu

Pod pretpostavkom u jednoj zemlji master partner ima 3 distributera koji mesečno prodaju osam kapsula prihod master partnera iznosio bi 1.872.000 eura

Od prodaje 288 kapsula neto prihod master partnera od svake kapsule iznosi 5.000 eura dok je provizija od svake licence 1.500 eura.

 • PRIHOD OD 288 LICENCI PO 1.500 EURA – 432.000 EURA 
 • PRIHOD OD 288 KAPSULA PO 5.000 EURA – 1.440.000 EURA.

Polazeći od pretpostavke da svakoga meseca investitor ostvaruje prihod 7.500 eura period otplate investicije od 250.000 eura ibiće manji od 3 godine 

Prihodi od usluga dijagnostike i tretmana:

 • Preporučene cene preventivne procene –  od 70 do 100 eura.
 • Preporučena cena jednog tretmana – 50 do 90 eura
 • Paket od 10 tretmana – od 300 do 500 eura.

 Kao garanciju za uloženih 250.000 eura, investitor dobija 25 Quantum kapsula čija je tržišna vrednost 1.250.000 eura.