PONUDA INVESTITORIMA

Tražimo investitore koji su zainteresovani da investiraju u biznis u oblasti wellness industrije koji će im za 5 godina omogućiti potpuni povrat investicije i čist profit od 22.600.000 eura

Ukoliko bi nastavio poslovanje još 5 godina, investitor  bi ostvario dodatnih 48.600.000 eura.

Cilj investitora je da u narednih 5 godina, svake godine pronadje po 3 master distributera koji bi u svojim državama svake godne na 12 lokacija postavili po jednu kapsulu za koju bi vlasnici centara umesto kupovine po ceni od 35.000 eura, kapsule IZNAJMLJIVALI OD INVESTITORA po ceni od samo 1.500 eura mesečno,

STRATEGIJA POSLOVANJA I PROCENA PRIHODA INVESTITORA OD 3 DISTRIBUTERA ZA 5 GODINA

Cilj investitora je da u prvoj godini pronađe 3 master distributera koji bi u svojim državama na 12 lokacija implementirali po jednu kapsulu (ukupno 36 komada), a zatim da to isto ponove i u naredne četiri godine. Master distributer bi od svake kapsule ostvarivao proviziju od 500 eura mesečno. (godinšnje 72.000 eura od 12 kapsula)

PROCENA PRIHODA INVESTITORA OD 3 DISTRIBUTERA

Ukoliko bi investitor biznis radio u samo 3 države

Ukoliko bi 3 master distributer u svojim državama, svake godine na 36 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 9.720.000 eura. Ali to nije sve. Nakon 5 godina investitor bi u svom vlasništvu imao i 180 kapsula čijim bi izdavanjem za dodatnih 5 godina, ostvario još 16.200.000 eura čistog profita. 

MASTER DISTRIBUTER 1

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 3.240.000 eura i 180 kapsula čijim izdavanjem za dodatnih 5 godina investitor ostvaruje čist profit od 16.200.000 eur 

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Kompletna investicija za kupovinu 12 kapsula od 180.000 (15.000 eura po kapsuli) investitoru se vraća za samo 10 meseci dok bi čist prihod u prvoj godini samo od ovog distributera iznosi 36.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA

Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 432.000 od 24 kapsule
 •  ČIST PROFIT OD

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 864.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 864.000 eura.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60  KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored  3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

 • PRVA GODINA – 216.000 E OD  12 KAPSULA
 • DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
 • TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
 • ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
 • PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

Investitor od firme 4 Life biodesign kupuje kapsule po ceni od 15.000 eura (franko Beograd za količinu od 36 kapsula)

Ukoliko želi ekskluzivnost na odredjenoj teritoriji Investitor je u obavezi da u narednih 5 godina,  svake godine kupi 36 kapsula. 

Godišnja investicija za 36 kapsula – 540.000 eura. ( za 10 meseci investicija se u potpunosti vraća.

Čist profit koji investitor ostvaruje godišnje od 12 kapsula iznosi 36.000 eura.

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

MASTER DISTRIBUTER 2

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 3.240.000 eura i 180 kapsula čijim izdavanjem za dodatnih 5 godina investitor ostvaruje čist profit od 16.200.000 eur 

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Kompletna investicija za kupovinu 12 kapsula od 180.000 (15.000 eura po kapsuli) investitoru se vraća za samo 10 meseci dok bi čist prihod u prvoj godini samo od ovog distributera iznosi 36.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA

Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 432.000 od 24 kapsule
 •  ČIST PROFIT OD

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60  KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored  3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

 • PRVA GODINA – 216.000 E OD  12 KAPSULA
 • DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
 • TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
 • ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
 • PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

Investitor od firme 4 Life biodesign kupuje kapsule po ceni od 15.000 eura (franko Beograd za količinu od 36 kapsula)

Ukoliko želi ekskluzivnost na odredjenoj teritoriji Investitor je u obavezi da u narednih 5 godina,  svake godine kupi 36 kapsula. 

Godišnja investicija za 36 kapsula – 540.000 eura. ( za 10 meseci investicija se u potpunosti vraća.

Čist profit koji investitor ostvaruje godišnje od 12 kapsula iznosi 36.000 eura.

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

MASTER DISTRIBUTER 3

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 3.240.000 eura i 180 kapsula čijim izdavanjem za dodatnih 5 godina investitor ostvaruje čist profit od 16.200.000 eur 

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Kompletna investicija za kupovinu 12 kapsula od 180.000 (15.000 eura po kapsuli) investitoru se vraća za samo 10 meseci dok bi čist prihod u prvoj godini samo od ovog distributera iznosi 36.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA

Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 432.000 od 24 kapsule
 •  ČIST PROFIT OD

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60  KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored  3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

 • PRVA GODINA – 216.000 E OD  12 KAPSULA
 • DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
 • TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
 • ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
 • PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

Investitor od firme 4 Life biodesign kupuje kapsule po ceni od 15.000 eura (franko Beograd za količinu od 36 kapsula)

Ukoliko želi ekskluzivnost na odredjenoj teritoriji Investitor je u obavezi da u narednih 5 godina,  svake godine kupi 36 kapsula. 

Godišnja investicija za 36 kapsula – 540.000 eura. ( za 10 meseci investicija se u potpunosti vraća.

Čist profit koji investitor ostvaruje godišnje od 12 kapsula iznosi 36.000 eura.

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

MASTER DISTRIBUTER 1

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 2.484.000 eura i 180 kapsula u vrednosti od 2.700.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Investitor 36 kapsula plaća po ceni od 15.000 eura po komadu, dok je godišnji prihod od zakupa 18.000 eura. (čist profit za godinu dana 3.000 eura po kapsuli)

Investitor izdavanjem kapsula kompletnu investiciju otplaćuje za samo 10 meseci a čist profit samo od 12 kapsula nakon što vrati ono što je uložio, u prvoj godini bi iznosio 36.000 eura.

Polazeći od ove pretpostavke investitor bi od 36 kapsula koje su instalirane u 3 države nakon godinu dana rada vratio kompletnu investiciju i ostvario čist profit od 108.000 eura. I ne samo to u drugoj godini prihod od 36 kapsula u centrima gde su već instalirane investitoru bi donele čist prihod u drugoj godini od 648.000 eura.

BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA
Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 864.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 864.000 eura.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60 KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored 3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

PRVA GODINA – 216.000 E OD 12 KAPSULA
DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

Investitor od firme 4 Life biodesign kupuje kapsule po ceni od 15.000 eura (franko Beograd za količinu od 36 kapsula)

Ukoliko želi ekskluzivnost na odredjenoj teritoriji Investitor je u obavezi da u narednih 5 godina,  svake godine kupi 36 kapsula. 

Godišnja investicija za 36 kapsula – 540.000 eura. ( za 10 meseci investicija se u potpunosti vraća.

Čist profit koji investitor ostvaruje godišnje od 12 kapsula iznosi 36.000 eura.

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i da postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

MASTER DISTRIBUTER 2

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 2.484.000 eura i 180 kapsula u vrednosti od 2.700.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Investitor 36 kapsula plaća po ceni od 15.000 eura po komadu, dok je godišnji prihod od zakupa 18.000 eura. (čist profit za godinu dana 3.000 eura po kapsuli)

Investitor izdavanjem kapsula kompletnu investiciju otplaćuje za samo 10 meseci a čist profit samo od 12 kapsula nakon što vrati ono što je uložio, u prvoj godini bi iznosio 36.000 eura.

Polazeći od ove pretpostavke investitor bi od 36 kapsula koje su instalirane u 3 države nakon godinu dana rada vratio kompletnu investiciju i ostvario čist profit od 108.000 eura. I ne samo to u drugoj godini prihod od 36 kapsula u centrima gde su već instalirane investitoru bi donele čist prihod u drugoj godini od 648.000 eura.

BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA
Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 864.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 864.000 eura.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60 KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored  3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

 • PRVA GODINA – 216.000 E OD  12 KAPSULA
 • DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
 • TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
 • ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
 • PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i da postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

MASTER DISTRIBUTER 3

CILJ DISTRIBUTERA U PRVOJ GODINI JE IMPLEMENTACIJA 12 KAPSULA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA KAPSULA

Ukoliko bi master distributer svake godine na 12 novih lokacija instalirao po jednu kapsulu, za pet godina, investitor bi od zakupa kapsula, ostvario prihod od 2.484.000 eura i 180 kapsula u vrednosti od 2.700.000 eura.

 • BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 12 KAPSULA – 216.000 EURA
 • ČIST PROFIT OD ZAKUPA 12 KAPSULA 36.000 EURA (3.000 E godišnje po kapsuli)

Ukoliko bi master distributer u prvoj godini na 12 lokacija u jednoj zemlji, instalirao po jednu kapsulu, godišnji prihod samo od zakupa 12 kapsula iznosio bi 216.000 eura.

Investitor 36 kapsula plaća po ceni od 15.000 eura po komadu, dok je godišnji prihod od zakupa 18.000 eura. (čist profit za godinu dana 3.000 eura po kapsuli)

Investitor izdavanjem kapsula kompletnu investiciju otplaćuje za samo 10 meseci a čist profit samo od 12 kapsula nakon što vrati ono što je uložio, u prvoj godini bi iznosio 36.000 eura.

Polazeći od ove pretpostavke investitor bi od 36 kapsula koje su instalirane u 3 države nakon godinu dana rada vratio kompletnu investiciju i ostvario čist profit od 108.000 eura. I ne samo to u drugoj godini prihod od 36 kapsula u centrima gde su već instalirane investitoru bi donele čist prihod u drugoj godini od 648.000 eura.

BRUTO PRIHOD OD ZAKUPA 24 KAPSULA – 432.000 EURA
Ukoliko bi master distributer u drugoj godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 12 koje se već nalaze u 12 centara, MD bi u drugoj godini raspolagao sa 24 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

BRUTO PRIHOD od novih 12 kapsula – 216.000 (NETO 36.000 EURA)

ČIST PROFIT OD 12 KAPSULA IZ PROŠLE GODINE – 216.000 EURA + 36.000 eura iz druge godine =252.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da je prvih 12 kapsula iz prve godine već otplaćen u drugoj godini investitor od ovih 12 kapsula ostvaruje čist profit od 216.000 eura (12 kapsula * 18.000 eura = 216.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 uera dok u sledećoj, trećoj godini može očekivati 432.000 čistog prihoda od 24 kapsule koje su već otplaćene u celosti u prvoj i drugoj godini.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 36 KAPSULA U TREĆOJ GODINI – 648.000 E

Ukoliko bi master distributer u TREĆOJ godini na još 12 lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 24 koje se već nalaze u 24 centra, MD bi u TREĆOJ godini raspolagao sa 36 kapsule.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u trećoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 24 KAPSULA IZ PRETHODNE 2 GODINE GODINE – 432.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine =468.0000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da SU 24 kapsula iz PRVE I DRUGE godine već otplaćene u TREĆOJ godini investitor od ovih 24 kapsule ostvaruje čist profit od 432.000 eura (24 kapsule * 18.000 eura = 432.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, četvrtoj godini može očekivati 648.000 čistog prihoda od 36 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 3 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 48  KAPSULA U ČETVRTOJ GODINI – 864.000 E

Ukoliko bi master distributer u ČETVRTOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 36 koje se već nalaze u 36 centra, MD bi u ČETVRTOJ godini raspolagao sa 48 kapsule i ostvario bi prihod od 864.000 eura.

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u četvrtoj godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 36 KAPSULA IZ  PRETHODNE 3 GODINE GODINE – 648.000 EURA + 36.000 eura iz TREĆE godine = 684.000 EURA. 

REZIME

Sobzirom da su 36 kapsula iz PRETHODNE 3 GODINE  već otplaćene, u ČETVRTOJ GODNI  investitor od ovih 36 kapsula ostvaruje čist profit od 648.000 eura (36 kapsule * 18.000 eura = 648.000 eura) Sobzirom da je kroz zakup od 1.500 eura mesečno investicija od drugih 12 kapsula vraćena za 10 meseci investitor u preostala 2 meseca ostvaruje čist dodatni profit od 36.000 eura dok u sledećoj, PETOJ godini može očekivati od 48 kapsula koje su otplaćene čist profit od 864.000 čistog prihoda od 48 kapsule koje su već otplaćene u celosti u protekle 4 godine.

BRUTO PRIHOD OD IZDAVANJA 60 KAPSULA U PETOJ GODINI – 1.080.000 E

Ukoliko bi master distributer u PETOJ godini na 12 NOVIH lokacija implementirao po jednu kapsulu, uz 48 kapsula koje se već nalaze na 48 lokacija, investitor u PETOJ godini raspolagao bi sa ukupno 60 kapsule i od kojih ostvaruje 1.080.000 eura od izdavanja .

Na osnovu pretpostavke da godišnji zakup jedne kapsule iznosi 18.000 eura (1.500 eura mesečno) prihod investitora bi izgledao ovako.

 • BRUTO PRIHOD – 216.000 od 12 novih kapsula koje su implementirane u PETOJ godini (neto 36.000 eura)

ČIST PROFIT OD 48 KAPSULA IZ  PRETHODNE 4 GODINE GODINE – 864.000 EURA + 36.000 eura iz PETE godine = 900.000 EURA. 

Za 5 godina investitor bi u jednoj državi pored  3.240.000 eura prihoda od izdavanja kapsula, u svom vlasništvu bi imao i 180 kapsula čijim izdavanjem bi ostavario čist profit od 3.240.000 godišnje ili 16.200.000 za narednih 5 godina, sobzirom da su sve kapsule beć otplaćene.

 • PRVA GODINA – 216.000 E OD  12 KAPSULA
 • DRUGA GODINA -432.000 E OD 24 KAPSULE
 • TREĆA GODINA – 648.000 E OD 36 KAPSULA
 • ČETVRTA GODINA – 864.000 E 48 KAPSULA
 • PETA GODINA – 1.080.000 OD 60 KAPSULA

PRIHOD INVESTITORA OD ZAKUPA 180 KAPSULA

Ukoliko investitor prestane da kupuje i da postavlja nove kapsule, ali nastavi da izdaje svih 180 kapsula koje su u njegovom vlasništvu i koje su se otplatile, čist profit samo po osnovu zakupa iznosio bi 3.240.000 eura godišnje ili dodatnih 16.200.000 za još 5 godina.

PREGLED VISINE OSTVARENOG PROFITA NA OSNOVU PRIHODA U PRVIH 5 GODINA POSLOVANJA

Polazeći od pretpostavke da investitor u narednih 5 godina, svake godine pronadje po 3 master distributera koji bi u svojim državama svake godne na 12 lokacija postavili po jednu kapsulu za koju bi vlasnici centara umesto kupovine po ceni od 35.000 eura, IZNAJMLJIVALI OD INVESTITORA po ceni od samo 1.500 eura mesečno, investitor bi ostvario PRIHOD OD 22.680.000 erua (ČIST PROFIT od 14.580.000 eura )u novcu i dodatnih 8.100.000 eura u kapsulama (ukupno 22.600.000 eura) Ukoliko bi investitor umesto da proda 540 kapsula, nastavio da radi još 5 godina, investitor bi od zakupa 540 kapsula za sledećih 5 godina ostvario dodatnih 48.600.000 eura.

PRIHOD OD 3 DISTRIBUTERA

 Prihod od zakupa koju ostvaruje investitor od 3 distributera za 5 godina u tri države.

Prihod od zakupa koju ostvaruje investitor od 3 distributera za 4 godine u tri nove države.

Prihod od zakupa koju ostvaruje investitor od 3 distributera u trećoj godin za 3 godine poslvonja u tri nove države.

Prihod od zakupa koju ostvaruje investitor od 3 distributera u četvrtoj godini  za 2 godine poslovanja u tri nove države.

Prihod od zakupa koju ostvaruje investitor od 3 distributera u petoj godini  za jednu godinu poslovanja u tri nove države.

PRVA GODINA

Bruto prihod od zakupa 36 kapsula u prvoj godini – 648.000 e 

DRUGA GODINA

Bruto prihod od zakupa 72 kapsule u drugoj godini – 1.296.000 e

Bruto prihod od zakupa 36 kapsula u prvoj godini – 648.000 e 

TREĆA GODINA

Bruto prihod od zakupa 108 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u trećoj godini – 1.944.000 e

Bruto prihod od zakupa 72 kapsule u drugoj godini – 1.296.000 e

Bruto prihod od zakupa 36 kapsula u prvoj godini – 648.000 e 

ČETVRTA GODINA

Bruto prihod od zakupa 144 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u četvrtoj godini – 2.592.000 e

Bruto prihod od zakupa 108 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u trećoj godini – 1.944.000 e

Bruto prihod od zakupa 72 kapsule u drugoj godini – 1.296.000 e

Bruto prihod od zakupa 36 kapsula u prvoj godini – 648.000 e 

PETA GODINA

Bruto prihod od zakupa 180 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u četvrtoj godini – 3.240.000 e

Bruto prihod od zakupa 144 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u četvrtoj godini – 2.592.000 e

Bruto prihod od zakupa 108 kapsule po ceni od 18.000 godišnje )1.500 e mesečno) u trećoj godini – 1.944.000 e

Bruto prihod od zakupa 72 kapsule u drugoj godini – 1.296.000 e

Bruto prihod od zakupa 36 kapsula u prvoj godini – 648.000 e 

PREGLED VISINE OSTVARENOG PROFITA NA OSNOVU PRIHODA I VISINE INVESTICIJE U PRVIH 5 GODINA POSLOVANJA

Polazeći od pretpostavke da investitor u narednih 5 godina, svake godine pronadje po 3 master distributera koji bi u svojim državama svake godne na 12 lokacija postavili po jednu kapsulu za koju bi vlasnici centara umesto kupovine po ceni od 35.000 eura, IZNAJMLJIVALI OD INVESTITORA po ceni od samo 1.500 eura mesečno, investitor bi ostvario PRIHOD OD 22.680.000 odnosno  ČIST PROFIT od 14.580.000 eura u novcu i dodatnih 8.100.000 eura u kapsulama (ukupno 22.600.000 eura) Ukoliko bi investitor umesto da proda 540 kapsula, nastavio da radi još 5 godina, investitor bi od zakupa 540 kapsula za sledećih 5 godina ostvario dodatnih 48.600.000 eura.

GODINE

3  master distributera u 3 države za 5 godina poslovanja.

6 master distributera u 6 države za 4 godine poslovanja.

9 master distributera u 9 država za tri godine poslovanja.

12 master distributera u 12 države za dve godine poslovanja.

15 master distributera u 15 države za jednu godinu poslvoanja. 

Ukoliko bi u šestoj godini svih 15 distributera u svojim zamljama nastavili poslovanje pod istim ulsovima investitor bi svake godine ostvarivao 9.700.000   profita od izdavanja ukupno 540 kapsula

UKUPAN PRIHOD

Ostvareni bruto pirhod od izdavanja 36 kapsula u prvoj godini

Ostvareni bruto pirhod od izdavanja kapsula u drugoj godini

Ostvareni bruto pirhod od izdavanja kapsula u trećojj godini

Ostvareni bruto pirhod od izdavanja kapsula u ćetvrtoj godini

Ostvareni bruto pirhod od izdavanja kapsula u petojj godini

UKUPAN PRIHOD

Ukupnan prihod od izdavanja kapsula za period od 5 godna u 15 država 22.680.000 eura.

POTREBNA INVESTICIJA

Investicija koja je potrebana za kupovinu 180 kapsula u prvoj godini

Investicija koja je potrebana za kupovinu  kapsula u drugoj godini

Investicija koja je potrebana za kupovinu  kapsula u trećojj godini

Investicija koja je potrebana za kupovinu  kapsula u četvrtoj godini

Investicija koja je potrebana za kupovinu  kapsula u petoj godini

UKUPNA INVESTICIJA

Ukupna potrebna investicija za kupovinu kapsula u periodu od 5 godnaiznosi 8.100.000 eura. 

PROFIT 

Čist profit investirora od izdavanja u prvoj godini 

Čist profit investirora od izdavanja u drugoj godini 

Čist profit investirora od izdavanja u trećoj godini 

Čist profit investirora od izdavanja u četvrtoj godini 

Čist profit investirora od izdavanja u petoj godini 

ČIST PROFIT

Ukupna potrebna investicija za kupovinu kapsula u periodu od 5 godnaiznosi 8.100.000 eura. 

KAPITAL  U KAPSULAMA

Vrednost 180 kapsula po nabavnoj ceni od 15.000 eura.

Vrednost se bazira na  nabavnoj ceni od 15.000 eura.

Vrednost se bazira na  nabavnoj ceni od 15.000 eura.

Vrednost se bazira na  nabavnoj ceni od 15.000 eura.

Vrednost se bazira na  nabavnoj ceni od 15.000 eura.

VREDNOST 540 KAPSULA

Za 5 godina investitor bi u svom vlasništvu imao 540 kapsula čijom bi prodajom po nabavnoj ceni ostvario zaradu od 8.100.000 eura.

PROCENA U NARDNIH 5 GODINA

Nakon 5 godina razvojnog i investicionog perioda rada, investitor će u 15 država imati ukupno 540 kapsula. Nakon ovih 5 godina sav prihod od izdavanja za investitora predstavlja čist profit jer su se kroz zakup u proteklom periodu potpuno isplatile. Ukoliko bi investitor nastavio sa izdavanjem kapsula centrima u kojima se kapsule već nalaze ili bi ih implementirao na neke druge lokacija, godišnji prihod od izdavanja iznosio bi 9.720.000 eura a petogodišnji čak 48.600.000 eura.

PRIKAZ PRIHODA OD IZDAVANJA 540 KAPSULA U NARDNIH 5 GODINA

ŠESTA GODINA

540 KAPSULA

Godišnji čist profit od zakupa 540 kapsula u prvoj godini – 9.720.000 e 

SEDMA GODINA

540 KAPSULA

Godišnji čist profit od zakupa 540 kapsula u prvoj godini – 9.720.000 e 

OSMA GODINA

540 KAPSULA

Godišnji čist profit od zakupa 540 kapsula u prvoj godini – 9.720.000 e 

DEVETA GODINA

540 KAPSULA

Godišnji čist profit od zakupa 540 kapsula u prvoj godini – 9.720.000 e 

DESETA GODINA

540 KAPSULA

Godišnji čist profit od zakupa 540 kapsula u prvoj godini – 9.720.000 e 

UKUPAN PROFIT ZA 5 GODINA

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da nakon pet godina distributeri u 15 zemalja nastave da rade i da  na 540 lokacija u kojima su instalirane kapsule distributeri nastrave sa zakupom kapsula po ceni od 1.500 eura. Investitoru ovih 540 kapsula. i nakon ovih 5 godina može nastaviti da izdaje ili da ih proda.

način poslovanja

 • PREPORUČENAMALOPRODAJNA CENA ZA KUPOVINU JEDNE KAPSULE –  35.000 EURA

OPCIJA KUPOVINE

 • VELEPRODAJNA CENA 12 KAPSULA ZA DISTRIBUTERE  – 360.000 e (30.000/kom)
 • VELEPRODAJNA CENA 36 KAPSULA ZA MASTER PARTNERE  –  540.000 e (15.000/kom)
 • Preporučena cena godišnjeg rentiranja jedne kapsule po kojoj distributeri u jednoj državi plaćaju master partneru je 18.000 eura (mesečno 1.500 eura.)
 • Preporučena cena po kojoj vlasnici centara(B2B partneri) plaćaju rentu za kapsule je 24.000 /god, (2.000 eura mesečno)

U ovoj opciji master partner ostvaruje prihod od:

 • Izdavanja kapsula distributerima.
 • Dijagnostičko terapeutskih usluga.
 • Programa koji se sprovode u našim partnerskim centrima.

faq

Master partner je osoba koja je prepoznala potencijal našeg biznisa i koja bi želela da kroz investiciju u naš biznis ostvaruje profit.

Radi lakšeg razumevanja naše ponude, daćemo odgovore na moguća pitanja.

 • Koji su biznis ciljevi?
 • Šta nudimo, koliko mogu da zaradim i koliko treba da investiram u biznis?
 • Zašto bi neko investirao u kupovinu kapsula ili otvaranje centra sa našom tehnologijom? 
 • Za koje vreme mogu da povratim investiciju?
 • Da li smo kompetentni za oblast u koju treba da investira.
 • Ko su su nam konkurenti?
 • Koje su prednosti u odnosu na konkurenciju?
 • Koliko treba da uložim za 10% udela u šeru?

Master partner je osoba koja je prepoznala potencijal našeg biznisa i koja bi želela da kroz investiciju u naš biznis ostvaruje profit.

Radi lakšeg razumevanja naše ponude, daćemo odgovore na moguća pitanja.

 • Koji su biznis ciljevi?
 • Šta nudimo, koliko mogu da zaradim i koliko treba da investiram u biznis?
 • Zašto bi neko investirao u kupovinu kapsula ili otvaranje centra sa našom tehnologijom? 
 • Za koje vreme mogu da povratim investiciju?
 • Da li smo kompetentni za oblast u koju treba da investira.
 • Ko su su nam konkurenti?
 • Koje su prednosti u odnosu na konkurenciju?
 • Koliko treba da uložim za 10% udela u šeru?

Status master partnera ostvaruje se rezervacijom eksluzivnog prava za promovisanje Quantum Wellness koncepta i distribuciju SMART I RECHARGE POD TEHNOLOGIJE u minimum 3 države i rezervacijom:

 • Minimum 10 SMART i 30 RECHARGE modela.
 • Kupovinom master licenci za odabrane zemlje.

PRIHODI PO KOJIM MASTER PARTNERI OSTVARUJU PRIHODE.

 • Primarni prihod je od prodaje smart kapsula i prodaje licenci za distributivna prava. 
 • Prihod od recharge kapsula je simbolična i iznosi 1.500 eura po stolici.

CENE SMART KAPSULA

         nabavna cena                          prodajna cena

 • 10 KOM – 220.000 E (22.000 KOM)    350.000 E
 • 30 KOM – 540.000 E (18.000 KOM)    900.000 E
 • 50 KOM – 650.000 E (13.000 KOM)   1.500.000 E

CENE RECHARGE STOLICA

nabavna cena                                    prodajna cena

 •  30 KOM – 240.000 E (8.000 KOM)     300.000 E
 •  50 KOM – 300.000 E (6.000 KOM)     500.000 E
 • 100 KOM – 400.000 E (4.000 KOM)   1.000.000 E

Status licenciranih distributera u jednoj državi ostvaruje se:

 • Narudžbinom minimum 3 SMART i 10 RECHARGE modela.
 • Rezervacijom licencnih prava i termina za obuku.

PRIHODI PO KOJIM DISTRIBUTERI OSTVARUJU PRIHODE.

 • Prihod od prodaje ili rente SMART I RECHARGE POD sistema.
 • Prihod od tretmana u recharge centara na osnovu procene optimalnog F.R.T programa
 • Prihod od usluga dijagnostike
 • Prihod od provizija ostvarenih od preporuka za SMART programe koji se sprovode u hotelima.

CENE SMART KAPSULA

         nabavna cena                          prodajna cena

 •  3 KOM   – 90.000 E (30.000 KOM)     105.000 E

CENE RECHARGE STOLICA

nabavna cena                                    prodajna cena

 • 10 KOM – 100.000 E (10.000 KOM)     150.000 E

Quantum Healing

srediti tekst

Medicinski krevet – tehnologija iscjeljivanja

Tehnologija skrivena daleko od čovječanstva, predviđa se da ovi kreveti nalik na mahune imaju iscjeljujuće sposobnosti za širok spektar bolesti. 

Ovisno o krevetu, obično krevet skeniranje vašeg tijela slično kao magnetna rezonanca, na osnovu očitavanja koje prima putem AI (vještačke inteligencije), kompjuter određuje šta se dešava u vašem tijelu i daje dijagnozu, na osnovu tehnologije dijagnosticiranja. nastavlja da vas izleči.  

Pogledajte video zapis i pročitajte članak u nastavku da saznate više. 

Za izlječenje na osnovnom nivou osigurajte da vaše ćelije rade optimalno. Posjetite stranicu  Regeneracija i  obnavljanje matičnih stanica da naučite kako izliječiti i obnoviti matične ćelije, neinvazivno bez skupih lijekova ili igala.

 • 4 LIFE BIODESIGN nudi 3 opcije:

 

 • QUANTUM SMART POD

 • BIOHACKING ROOM.

 • RECHARGE POD