Quantum Wellness

POGLEDAJTE FILM

Obezbedite svojim klijentima usluge i programe na kojima će vam biti zahvalni i zbog kojih će vas preporučiti svojim prijateljima. 

INOVATIVNA PLATFORMA ZA RAZVOJ VAŠEG BIZNISA

Kriza COVIDA 19 će proći ali je pitanje šta je sledeće i kako prilagoditi biznis budućim sličnim situacijama.  Ako se niste predali i ako želite da svoje usluge prilagodite novim uslovima poslovanja na pravom ste mestu.

Bez obzira da li ste direktor luksuznog hotela, wellness, spa ili fitnes centra ili vlasnih manjeg butik hotela, postoji rešenje da smanjite gubitke od COVIDA 19, da se pripremite za bolje dane i da iz sličnih situacija izadjete kao pobednik.

PREDNOSTI QUANTUM WELLNESSA

Tokom tretmana, koristeći principe biorezonance, stimulišu se telesni mehanizmi za samoregulaciju, što rezultira vrhunskim terapijskim efektima. 

Inovativna  tehnologija koja je implementirana u kapsulama za samo nekoliko minuta meri nekoliko stotina paramentara unutar organizma a zatim nakon što ih softver analizira, prikazuje na monitoru u vidu grafika i tekstualnih izveštaja. Na osnovu ovih podataka stručnjaci u našem matičnom centru odabraće odgovarajući program koji koristeći principe biorezonance stimulišu telesne mehanizme za samorugulaciju kao i predlog i smernice za dalje korake. 

Nakon što klijent odabere opciju koja odgovoara njegovoim potrebama i mogućnostima, za svakog klijenta se pravi potpuno personalizovanI programI čiji je cilj podrška u sprovodjenju detoksikcionih funkcija, podizanje energije i aktiviranje prirodnih imunoloških i isceliteljskih mehanizama organizma. Sve dijagnostičko terapeutske procedure sprovode se u kapsuli uz odgovarajuće nutritivne smernice i proizvode koji prestavljaju podršku u sprovodjenju programa.

BEZ LEKOVA HEMIJE I ZRAČENJA

Umesto lekova Quantum Wellness nudi prijatne tretmane, i proizvode koji se baziraju na iskustvu integrativne i najnovim dostignućima kvantne medicine.Saznaj više…

PREDVIDJANJE KONTRAINDIKACIJA

Tržište je preplavljeno proizvodima i uslugama kojima  se vrlo često  tek nakon izvesnog vremena ustanovi da imaju i ozbilne neželjene efekte zbog čega će vaši klijenti biti oduševljeni sa mogućnošću da u vašem centru mogu pronaći odgovore na svoje simptome i  pratiti efikasnost tretmana i programa koje koriste. Saznaj više…

PERSONALIZACIJA PROGRAMA I PROIZVODA

Svaki proizvod ili tretman individualno se  prilagodjava za svakog klijentu tako što se  prethodno testira i analizira njegova efikasnost ili postojanje eventualnih kontraindikacija. Na ovaj način smo sigurni da klijent koristi ne samo efikasne već i potpuno bezbedne proizvode ili tretmane čime stičete lojalnost svojih klijenata. Saznaj više…

UMESTO SIMPTOMA BAVIMO SE UZROCIMA

Uobičajenim proizvodima i tretmanima koji se koriste  u većini slučajeva  otklanjaju se simptomi zbog čega je sve veća potražnja za programima koji se poput Quatum Wellness koncepta koji aktiviraju prirodne isciliteljske sposobnosti organizma da otklanjaju uzroke estetskih i zdrastvenih problema.

Quantum

zone

PROCENA PRIHODA

Quantum Wellenss nudi mogućnost ostvarenja prihoda po različitim osnovama ali smo se ovom pirlikom odlučili da procenu analiziramo na osnovu 3 mogućnosti. Prihodu od programa koji se sprovode u hovašem hotelu, od programa koje klijeti sprovode kod kuće kupujući proizvode i od programa koji se sprovode u drugim hotelima na Zlatiboru ukoliko ste odabrali opciju da imate eksluzivnost na odredjenoj teritoriji. 

Polazeći od pretpostavke da cene desetodnevnih programa u hotelu Buket budu 1.000, 1.500 ili 3.000 eura i da je raspodela dobiti 50% – 50% prihod bi mogao da izgleda ovako:

GODIŠNJI PRIHOD OD PROGRAMA U PALISADU

OD 120.000 – 360.00 EURA

10 Programa mesečno po ceni od 1.000 e
Godišnja prihod - .120.00 €
10 Programa mesečno po ceni od 1.500 e
Godišnji prihod - 180.000
10 Programa mesečno po ceni od 3.000 e
Godišnji prihod - 360.000

Procena se bazira na pretpostavci da će mesečno 10 osoba sprovodi program u hotelu Palisad po cenma od 1.000, 1.500 ili 3.000 eura. U cenu nisu uračunati troškovi smeštaja. Program podrazumeva usluge personalizovne ishrane, tretmane i sve potrebne analize i testovi koji su neophodni za sprovodjenje programa.

Obaveze hotela su spremanje obroka po našoj recepturi dok bi naša obaveza bila testovi, analize, izrada nutritivnog i terapeutskog plana i porgrama kao i sprovodjenje svih procedura sa klijentom.

GODIŠNJI PRIHOD OD PROGRAMA U DRUGIM HOTELIMA

OD 33.600 – 120.000 EURA

5 osoba mesečno u 10 hotela
Godišnja prihod .............120.000 €
7 osoba mesečno u 10 hotela
Godišnja prihod ...................168.000 €
10 osoba mesečno u 10 hotela
Godišnja prihod ........................240.000

Procena se zasniva na pretpostavci da se u 10 hotela na zlatiboru mesečno za program opredeli samo po 5, 7 ili 10 osoba a da od svakog programa Hotel palisad ostavari čist prihod od 20 eura dnevno.

Ukoliko bi se samo 3 osobe nedeljno odlučile za program detoksikacije, 2 osobe nedeljno za program koji utiče na imunitet i jedna osoba nedeljno koja želi da regeneriše svoj kompletan organizam, godišnji prihod mogao bi iznositi preko 120.000 eura.

Cene health box paketa podeljene su u 3 kategorije i ona podrazumeva ne samo proizovode već i screening kompletnog organizma na osnovu kojeg klijent dobija odgovarajuće proizvode i pisani program za njegovo sprovodjenje.

Saznaj više…

GODIŠNJI PRIHOD OD PROGRAMA U SVOJIM DOMOVIMA

OD 21.900 – 54.750 EURA

Godišnja prihod .......21.900 €​
3 Funkcionalne procene dnevno
Godišnja prihod ..............32.850 €​
5 Funkcionalnih procenea dnevno
Godišnja prihod ......................54.750 €​

Procena se zasniva na pretpostavci da se dnevno 2, 3 ili 5 osoba odluči za preventivnu procenu zdravlja po ceni od samo 30 eura. 

Klijenti mogu izabrati funkcionanu procena jednog ili više organa, procenu toksičnosti, nivoa energije, prisustvo parazita, mineralno vitaminskog statusa kao i procenu optimalne ishrane koju bi klijent trebao da sprovodi. U proekciji mogućnosti zarade od dijagnostie odabrali smo funkcionalnu procenu kompletnog organizma wellness softverom. Ova tehnologija klijentu će omogućiti da sazna kako je dosadašnji način života i ishrane uticao na njegovo zdravlje, gde postoje predispozicije za neke buduće estetske i zdravstvene probleme i koje namirnice bi bile optimalne za njegovu ishranu u narednom periodu. Preporučena cena screeninga i ovog iscpnog izveštaja koji će klijentu biti poslat na mail iznosila bi samo 30 eura. Na osnovu ove pretpostavke centar sa jednom kapsulom mogao bi da ostvari godišnji prihod izmedju 21.900 i 54.750 eura. Saznaj više…