MOGUĆNOSTI PRIHODA

Quantum Wellness koncept nudi mogućnost ostvarivanja prihoda od dijagnostike, tretmana i programa

CENE USLUGA

USLUGE DIJAGNOSTIKE PODRAZUMEVAJU SLEDEĆE OPCIJE

 • SMART  – Preventiva procena zdravlja 70 e
 • EXPERT  –  Funkcionalna forenzika –  500 e

SMART KAPSULA NUDI MOGUĆNOST 3R TRETMANA

 •  RELAX & POWER NAP TRETMAN – 15 EURA
 • RECHARGE – QUANTUM NAP TRETMAN – 30 EURA
 • RECOVERY PROGRAM –  70 EURA

Paket 10 tretmana popust 30%

QUANTUM WELLNESS
PROGRAMI.

Quantum Wellness svojim klijentima nudi dve opcije programa. SMART PROGRAM koji je namenjen prevenciji i osobama sa manjim estetskim i zdravstvenim problemima EXPERT PROGRAM koji je namenjen osobama sa hroničnim estetskim i zdravstvenim problemima.

 • SMART PROGRAM – Podrazumeva programe koji su namenjeni detoksikaciji, stimulaciji cirkulacije, podizanju energije i  alkalizaciji.

Programi se sprovode u Hotelima i centrima koji imaju Quantum Wellness licnecu. 

PREPORUČENA CENA ZA KOMPLETAN PROGRAM – 3.000 EURA

 • EXPERT PROGRAM
  –  cellular healing. 

Program ima za cilj ćelijsku detoksikaciju balansiranje  energije i uspostavljanje medjućeliske komunikacije. EXXPERT program se sprovodi 14 dana u licenciranim centrima i  3 meseca kod kuće.

PREPORUČENA CENA ZA KOMPLETAN PROGRAM OD 3 MESECA IZNOSI- 9.000 EURA

 

PROCENA PRIHODA

Ovom plrilikom procena je radjena samo za usluge preventivne procene zdravlja od 70 eura, paket od 10 tretmana po ceni od 500 eura i SMART programa po ceni od 3.000 eura. Cene su preporučene i njihova visina definisaće se na osnovu zajedničke procene.

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da se za dve godine u jednom centru za preventnivnu procenu zdravlja opredeli 2.000 osoba (dve do tri osobe dnevno) 600 OSOBA (6 do 7 osoba nedeljno) i 40 osoba za SMART program ( po 20 gostiju godišnje)

Pod pretpostavkom da se u periodu od 2 godine samo dve do tri osobe dnevno, opredele za preventivnu procenu zdravlja po ceni od 70 eura, prihod bi iznosio 140.000 eura.

Pod pretpostavkom da se od 2.000 osoba, 600 osoba (30%) odnosno šest do sedam nedeljno, opredeli za paket od 10 tretmana u kapsuli, po ceni od 500 eura, prihod po ovom osnovu iznisio bi 300.000 eura

Pod pretpostavkom da se za dve godine mesečno samo dve osobe  opredele za SMART program čija je cena 3.000 EURA, prihod samo po ovom osnovu,  bi iznosio bi 144.000 eura.

OPCIJE SARADNJE

 • Ova opcija master partneru omogućava eksluzivnost da u jednoj državi samostalno ili kroz B2B partnersvo otvori više centara. 

Partner uz našu pomoć i podršku otvara svoj prvi centar u kojem će njegovo osoblje, nakon obuke, biti osposobljeno da vodi samostalno biznis u jednom ili više centara. Osoblje će nakon obuke biti obučeno da  samostalno:

 • Sprovode proceduru takozvanog  “skeniranja” u kapsuli.
 • Napišu izveštaje na osonovu analize dobijenih rezultata screeninga u kapsuli.
 • Sprovode procedure poput:
  • testranja i procene odgovarajućeg programa u kapsuli.
  • testiranja optimalne ishrane.
  • testiranja optimalne suplementacije
  • Testiranja nivoa energije
  • Testiranje prisustva bakterija, virusa i parazita.
 • Sprovodjenja tretmana u kapsuli.

Investicija za ovu opciju iznosi 250.000 eura.

Ovom investicijom master partner dobija:

 • Kompletan know how i obuku za sprovodjenje SMART PROGRAMA. 
 • Jednu kapsulu sa odgovarajućim dijagnostičko terapeutskim hardverima i softverima 
 • 10 kapsula za sprovodjenje tretmana.
 • Quantum Wellness licencu za otvaranje 10 centara. 

PROCEDURA

 • Pontencijalnom partneru se preporučjuje da nas poseti i da kroz lično iskustvo u našem matičnom centru procene našu ponudu.
 • Dolaskom u naš centar potencijalni parnter proćiće kompletnu proceduru kroz koju prolazi i klijent.
 • Upoznaće se sa mogućnostima i prednostima naše funkcionalne dijagnostike i tretmana u kaspuli.
 • Biće upoznat sa mogućnostima i prednostima programa i praktično će imati mogućnosti da vidi naš rad sa realnim pacijentima. 

Dolaskom u naš centar potencijalnim partnerIma prezentovaćemo proceduru kroz koju prolaze klijenti u SMART PROGRAMU, kao i mogućnosti funkcionalne forenzike kako bi kroz lično iskustvo proceniti kvalitet onog što radimo. 

KOTIZACIJA ZA OVU PREZENTACIJU IZNOSI – 1.500 EURA I PODRAZUMEVA:

 •  Transver od aerodroma do hotela, smeštaj i 3 obroka.
 • Funkcionalnu procena kompletnog organizma kako bi saznali gde postoje fiziološke i funkcionalne nepravilnosti u radu organizma, kako je dosadašnji način ishrane i života uticao na vaše zdravlje i šta je uzrok vaših estetskih i zdravstvenih problema.
 • BRS procena optimalne terapije, omogućiće nam da procenimo uticaj i  efikasnost tretmana na ključne parametre od kojih zavisi zdravlje i procesi starenja.u kaspuli kako bi 
 • Na osonvu ove funkcionalne proene predložićemo vam optimalni način ishrane, suplementaciju i adekatne programe u kaspuli. Dobićete preporuku za 

2

1. preventivnu procena zdravlja (preporučena cena 70 e)

2. funkc.procena organa pojedinačno 30 e

3.funkc. procena 5 organa po izboru 100e
4.funkc. procena kompletnog  organizma (oko 60 izveštaja) 300e
5. Funkcionalna forenziku 500 e (OVA USLUGA JE DOSTUPNA SAMO U EXPERT OPCIJI)
6. Test optimalne ishrane 100 e
7. Test optimalne suplementacije 70 e
8. Test toksičnosti i prisustvo bakterija, virusa i parazita 100
9. Izrada personalizovanih programa za različite estettske i zdravstvene probleme 150 e

Za upoznavanje i prezentacija svih mogućnosti potrebno je 5 dana

 • Ukoliko se potencijalnom parnteru dopadne naš koncept predložićemo potpisivanje memoranduma o saradnji.  
 • Potpisivanjem ugovora potreno je uplatiti 50% avans.
 • Nakon sprovodene obuke u Beogradu potrebno je uplatiti 25% od preostalog iznos a ostatak od 25% pri isporuci kapsule. Napomena.

Cena za kapsulu je franko Beograd

Obuka osoblja sprovodi se u  Beogradu.

Troškove puta snosi parner dok smeštaj i ishranu za vreme obuke snosimo mi.

Prvih 15 dana našeg boravka u centru koje je otvorio partner, radi  puštanje u rad kapsule i podrške u radu sa klijentima snosi partnerski centar. 

A to podrazumeva: 

 • Smeštaj i ishranuu hotelu za 3 do 4 osobe.
 •  

Raspodela prihoda od programa biće definisana nakon što se partner upozna sa detaljima programa i nakon procene stvarnih troškova.

Ova opcija B2B partneru nudi mogućnost otvaranja jednog centra.

Partner uz pomoć i podršku master partnera  otvara centar u kojem će njegovo osoblje, nakon obuke, biti osposobljeno da vodi samostalno biznis u jednom ili više centara. Osoblje će nakon obuke biti obučeno da  samostalno:

 • Sprovode proceduru takozvanog “skeniranja” u kapsuli.
 • Napišu izveštaje na osonovu analize dobijenih rezultata screeninga u kapsuli.
 • Sprovode procedure poput:
  • testranja i procene odgovarajućeg programa u kapsuli.
  • testiranja optimalne ishrane.
  • testiranja optimalne suplementacije
  • Testiranja nivoa energije
  • Testiranje prisustva bakterija, virusa i parazita.
 • Sprovodjenja tretmana u kapsuli.

Investicija za ovu opciju je 100.000 eura.

Ovom opcijom B2B partner dobija:

 • Kompletan know how i obuku za sprovodjenje SMART PROGRAMA 
 • Licencu za otvaranje jednog centra.

PROCEDURA

 • Pontencijalnom partneru se preporučjuje da nas poseti i da kroz lično iskustvo u našem matičnom centru procene našu ponudu.
 • Dolaskom u naš centar potencijalni parnter proćiće kompletnu proceduru kroz koju prolazi i klijent.
 • Upoznaće se sa mogućnostima i prednostima naše funkcionalne dijagnostike i tretmana u kaspuli.
 • Biće upoznat sa mogućnostima i prednostima programa i praktično će imati mogućnosti da vidi naš rad sa realnim pacijentima. 
 • Za upoznavanje i prezentacija svih mogućnosti potrebno je 5 dana i za to vreme gostima mi obezbedjujemo smeštaj u našem hotelu.
 • Ukoliko se potencijalnom parnteru dopadne naš koncept predložićemo potpisivanje memoranduma o saradnji.  
 • Potpisivanjem ugovora potreno je uplatiti 50% avans.
 • Nakon sprovodene obuke u Beogradu potrebno je uplatiti 25% od preostalog iznos a ostatak od 25% pri isporuci kapsule. Napomena.

Cena za kapsulu je franko Beograd

Obuka osoblja sprovodi se u  Beogradu.

Troškove puta snosi parner dok smeštaj i ishranu za vreme obuke snosimo mi.

Prvih 15 dana našeg boravka u centru koje je otvorio partner, radi  puštanje u rad kapsule i podrške u radu sa klijentima snosi partnerski centar. 

A to podrazumeva: 

 • Smeštaj i ishranuu hotelu za 3 do 4 osobe.
 •  

Raspodela prihoda od programa biće definisana nakon što se partner upozna sa detaljima programa i nakon procene stvarnih troškova.

Ova opcija je namenjena partnerima koji žele da unaprede svoje poslovanje Quantum Wellness uslugama i programima. (wellness, spa ,fitness, beauty centar ili kompanije koje žele da svojim zaposlenima obezbe wellness na radnom mestu),  Ovom opcijom partner obezbedjuje klijente dok mi obezbedjujemo sve ostalo. Kapsulu, proizvode i stručno osoblje za rad sa klijentima. 

Naše obaveze: 

 • Obezbedjujemo kapsulu i obavljamo proceduru, preventivne funkcionalne i energetske procene kao i procenu efikasnosti tretmana u kapsuli, Za svakog klijenta nakon analize rezultata screeninga, naš matični centar uradiće izveštaj preventnvne procene kao i predlog za FRT tretmane u kaspuli. 

OBAVEZE PARTNERA

 • Partner obezbedjuje adekvatan prostor za kapsulu, radnika (operatora koji će klijenta pripremiti za proceduru skeniranja ili tretmana.

CENA ZA OVU OPCIJU JE 50.000 EURA

RASPODELA PRIHODA.

Uplatom od 50.000 eura, partner je od nas dobio mogućnost da za 2.000 njegovih klijenata uradimo procenu zdravlja i analizu efikasnosti tretmana u kapsuli. Parner može sam formirati cenu funkcionalne procene i ceo iznos zadržava za sebe.

Prihodi od tretmana u kapsuli dele se na jednake delove .

Raspodela prihoda od programa biće definisana nakon što se partner upozna sa detaljima programa i nakon procene stvarnih troškova.

SIMILAR HEALING PROGRAMS IN WORLD

Sharing from £5729 pp
Singles from £7759 pp

Including transfers, accommodation, full board and a 10 night programme.

CHIVA-SOM , THAILAND

The Cell Vitality programme has been carefully designed to support guests who have recovered or who are currently in remission from cancer.

Available over ten or fourteen nights, the programme will be fine-tuned by Chiva-Som’s wellness experts to your exact needs and aims to help you recover your vitality and wellbeing, using a variety of holistic healing therapies and treatments.

As part of your programme, you will also have access to Chiva-Som’s water therapy suites and their group fitness and leisure activities.

BENEFITS OF THE PROGRAMME:
 • You’ll have more energy
 • You’ll feel rested and relaxed
 • Your general health and wellbeing will be improved.  More info…
Sharing from £3699 pp
Singles from £4149 pp

Including transfers, accommodation, breakfast and a 2 night programme.

GRAND RESORT BAD RAGAZ , SWITZERLAND

Anyone looking for a mini health MOT should definitely consider the Health Check-up programme

During your stay, you will receive a thorough physical examination, including blood tests, X-rays and functional tests such as a stress electrocardiogram which will enable Bad Ragaz’s doctors to identify illness at an early stage and provide information on changes you need to make to your lifestyle to ensure you live a long and healthy life.

As part of your programme, you will also have access to the Thermal Spa and daily fitness and relaxation courses

BENEFITS OF THE PROGRAMME:
 • Early identification of health risks and illnesses
 • Individual and professional support to maintain your physical, mental and spiritual health.  More info…
Sharing from £4919 pp
Singles from £5799 pp

Including transfers, accommodation, full board and a 7 night programme

 

If you want to lose weight and learn how to keep it off then SHA’s Optimal Weight programme could be the right one for you.

Through a combination of testing, nutrition, exercise and various slimming treatments such as colon hydrotherapy and body wraps, SHA will help you to achieve your ideal body weight.

In tandem with your programme, you will also enjoy access to group activities, cooking classes and lectures, giving you lots of information and knowledge to take home with you.

BENEFITS OF THE PROGRAMME:
 • You’ll lose weight and learn how to keep it off
 • You’ll have greater self-confidence.  More info…
Sharing from £14179 pp
Singles from £15169 pp

Including transfers, accommodation, full board and a 6 night programme

Eliminate harmful toxins from your body with Clinique La Prairie’s Master Detox programme.

This award-winning detox programme combines advanced medical tests, an anti-inflammatory diet and various treatments and therapies, including a nutraceutical treatment targeting cell detoxification.

As part of your programme, you’ll also have access to the clinic’s fitness centre, swimming pool, sauna, steam room and vitality pool.

BENEFITS OF THE PROGRAMME:
 • Your body will be cleansed of harmful toxins
 • You’ll have renewed energy
 • You’ll enjoy greater clarity of thought. More info…
Sharing from £5799 pp
Singles from £6569 pp

Including transfers, accommodation, full board and a 6 night programme

THE FARM AT SAN BENITO , PHILIPPINES

One of the most popular theories behind aging is the waste accumulation theory. With the build-up of toxins in the body, whether it’s endogenous (from internal metabolism) or exogenous (from the environment), it ultimately affects cellular functioning. All toxins are what we call “cellular poisons”. One of the most sensitive parts of the cell is the mitochondria, more popularly known as the powerhouse of the cell. When this cellular component is damaged, it affects everything from energy production to cellular repair processes. Therefore, in order to function optimally or age gracefully, one has to do regular cellular detoxification using safe and evidence-based therapeutic modalities. The Farm in partnership with European Wellness Centre, uses modalities that are non-invasive initially and proceed from there, always keeping in mind the Hippocratic oath, Primum Non Nocere “First, do no harm.” More info…

Sharing from £6979 pp
Singles from £7379 pp

Including accommodation, full board and a 7 night programme

CHENOT PALACE WEGGIS , SWITZERLAND

Chenot Palace Weggis’ Recover & Energise is the perfect programme for those wishing to reduce and better manage their stress levels.

Through a combination of comprehensive medical testing, nutrition, neuroscience technology and various detoxifying treatments, this programme aims to reduce your stress levels, help you sleep better and increase your energy levels, helping you to be the very best version of yourself.

In tandem with your programme, you will also have access to group activities.

BENEFITS OF THE PROGRAMME:
 • You’ll feel less stressed
 • You’ll have more energy
 • Your mood will improve. More info…

predlog za nutree

Sobzirom na situaciju sa koronom, neizvdsnošću naših dolazaka i proizvodima koje treba prodati hteli smo vam još jednom predložiti da razmislite o našem predlogu GO VIRTUAL koji smo vam izneli na samomom početku korene.

Naša je ideja bila da pokušate da kapsule kroz B2B partnersvo pondite firmama, fitness i wellness  centrima instalirate u različite fime po Dohi i promovišete power nap i relax programe. Naravno ovi programi nisu krajnji cilj vaše ponude, već način da udjete u firmu a zatim zainteresujete zaposlene za detox programe. 

Predlažemo da im ponudite ONE MONTH DETOX & IMMUNE POWERIMMUNE POWER WEEK kako bi obnovili energiju i stimulisanli prirodne odbrambene sposobnosti organizma.

Pod pretpostavkom da 5 kaspula implementirate u 5 firmi i da im ponudite da kroz šestomesečni ugovor omogućite njihovim zainteresovanim radnicima dve opcije programa.

 • POWER NAP  & RECHARGE PROGRAM
 • DETOX PROGRAM

Ovom plrilikom procena je radjena samo za usluge preventivne procene zdravlja od 70 eura, paket od 10 tretmana po ceni od 500 eura i SMART programa po ceni od 3.000 eura. Cene su preporučene i njihova visina definisaće se na osnovu zajedničke procene.

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da se za dve godine u jednom centru za preventnivnu procenu zdravlja opredeli 2.000 osoba (dve do tri osobe dnevno) 600 OSOBA (6 do 7 osoba nedeljno) i 40 osoba za SMART program ( po 20 gostiju godišnje)

Pod pretpostavkom da se u periodu od 2 godine samo dve do tri osobe dnevno, opredele za preventivnu procenu zdravlja po ceni od 70 eura, prihod bi iznosio 140.000 eura.

Pod pretpostavkom da se od 2.000 osoba, 600 osoba (30%) odnosno šest do sedam nedeljno, opredeli za paket od 10 tretmana u kapsuli, po ceni od 500 eura, prihod po ovom osnovu iznisio bi 300.000 eura

Pod pretpostavkom da se za dve godine mesečno samo dve osobe  opredele za SMART program čija je cena 3.000 EURA, prihod samo po ovom osnovu,  bi iznosio bi 144.000 eura.

Budući partner nakon potpisanog memoranduma o razumevanju i saradnji  ima mogućnost da odabere a zatim da u periodu od 6 meseci samostalno ili uz našu pomoć pronadje lokaciju i otvori centar. 

 • Potpisivanjem memoranduma i uplatom tromesečne čalnarine od 600 eura  partner stiče mogućnost da rezerviše lokaciju na kojoj želi da otovri centar. 
 • Nakon mesec dana potrebno je uplatiti avans od 50%  a ostalih 50% pri isporuci kapsule. Jednokratnom uplatom celog iznosa ostvarje se popust od 5%

Prihod po drugim osnovama

LOKACIJE I BROJ CENTARA

1.
Beograd
10  
2.
Valjevo
2
3.
Vranje
2
4.
Zaječar
1
5.
Zrenjanin
2
6.
Jagodina
1
7.
Kragujevac
1
8.
Kraljevo
1
9.
Kruševac
2
10.
Leskovac
2
11.
Loznica
1
12.
Niš
4
13.
Novi Pazar
2
14.
Novi Beograd
5
15.
Zemun
3
16.
Novi Sad
5
17.
Pančevo
2
18.
Požarevac
2
19.
Smederevo
2
20.
Sombor
2
21.
S.Mitrovica
2
22.
Subotica
2
23.
Užice
2
24.
Čačak
2
25.
Šabac
2
26.
Ada
1
27.
Aleksinac
1
28.
Apatin
1
29.
Aranđelovac
1
30.
Bajina Bašta
1
31.
Bačka Topola
1
32.
Bačka Palanka
1
33.
Bela Crkva
1
34.
Beočin
1
35.
Bečej
1
36.
Borča
1
37.
Bor
1
38.
Bujanovac
1
39.
Velika Plana
1
40.
Vladičin Han
1
41.
Vlasotince
1
42.
Vrbas
1
43.
Vrnjačka Banja
1
44.
Vršac
1
45.
Gornji Milanovac
1
46.
Žabalj
1
47.
Ivanjica
1
48.
Inđija
1
49.
Kanjiža
1
50.
Kikinda
1
51.
Knjaževac
1
52.
Kovin
1
53.
Kostolac
1
54.
Kula
1
55.
Kuršumlija
1
56.
Lebane
1
57.
Loznica
1
58.
Majdanpek
1
59.
Mladenovac
1
60.
Negotin
1
61.
Nova Varoš
1
62.
Novi Bečej
1
63.
Novi Kneževac
1
64.
Obrenovac
1
65.
Odžaci
1
66.
Paraćin
1
67.
Petrovaradin
1
68.
Pirot
1
69.
Požega
1
70.
Priboj
1
71.
Prijepolje
1
72.
Prokuplje
1
73.
Ruma
1
74.
Svilajnac
1
75.
Senta
1
76.
Sjenica
1
77.
Smed.Palanka
1
78.
Srbobran
1
79.
Sremska Kamenica
1
80.
Stara Pazova
1
81.
Surdulica
1
82.
Surčin
1
83.
Temerin
1
84.
Trstenik
1
85.
Tutin
1
86.
Ćuprija
1
87.
Ub
1
88.
Futog
1
89.
Crvenka
1
90.
Šid
1
91.
Kopaonik
1
92.
Divčibare
1
93.
Zlatibor
5
94.
Sokobanja
1
95.
Sijarinska Banja
1
96.
Termal Vrdnik
1
97.
Lazarevac
2
98.
Batajnica
2
99.
Arilje
1
100.
Podgorica
3
101.
Priština
1