KAKO VIDIMO NAŠU SARADNJU

PRODAJA KAPSULA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u narednih 5 godina planira da kroz mrežu centara u svetu u proda 540 kapsula i ostvari čist prihod od 18.900.000 eura.

PRVI KORAK

U prvoj godini pronaći 3 master distributera koji će u svojim državama otvoriti 3 Quantum Wellness centra.

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u narednih 5 godina planira prodaju 540 kapsula otvaranje je širenje mreže inovativnih Quantum Wellness centra u svetu.

Procenu smo radili na osnovu pretpostavke da u prvoj godini u 3 države pronadje po jednog regionalnog master distributera koji će promovisati i prodavati naše bolide (kapsule) 

Pošli smo od pretpostavke da bi smo bili prezadovojni, da svaki od trojice master distributera, u svojoj zemlji, za godinu dana proda 24 kapsule (72 ukupno sva trojica) ali će mo biti zadovoljni i da svaki distributer proda samo po 12 (sva trojica 36) za godinu dana.

24 KAPSULA GODIŠNJE

Ukoliko bi godišnje u jednoj ili više država samo 3 DISTRIBUTERA godišnje prodavali 24 kapsule i ukoliko bi se svake godine biznis uvećavao samo za po 3 nova distributera u jednoj ili više zemalja, naš prihod mogao bi izledati ovako:

Ukoliko bi 3 distributera godišnje u jednoj ili više država prodavali po 2 kapsula mesečno (6 mesečno 72 godišnje), prihod u prvoj godini, samo od 72 prodate kapsule iznosio bi 2.520.000 eura.

U drugoj godini 6 distributera bi prodali 144 kapsule a bruto prihod 5.040.000 eura.

U drugoj godini 9 distributera bi prodali 216 kapsulu a bruto prihod 7.560.000 eura.

U četvrtoj godini 12 distributera bi prodalo 288 kapsule a prihod bi iznosio 10.080.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera koji bi prodajom po 24 kapsula ( ukupno 360 kapsula) ostvarili 12.600.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao 15 distributera koji bi prodajom po 24 kapsule godišnje (ukupno 1080)ostvarili  bruto prihod 37.800.000 eura.

 • U provoj godini proizveli bi 72 kapsule (6 mesečno)
 • U drugoj godini 144 (12 mesečno)
 • U trećoj godini 216  (18 mesečno)
 • U četvrtoj godini 288 (24 mesečno)
 • U petoj godini 360kapsule (30 kapsula mesečno)

12 KAPSULA GODIŠNJE

Ukoliko bi godišnje u jednoj ili više družava samo 3 DISTRIBUTERA godišnje prodavali samo po 12 kapsula i ukoliko bi se svake godine biznis uvećavao samo za po 3 nova distributera  u jednoj ili više zemalja, naš prihod mogao bi izledati ovako:

Ukoliko bi 3 distributera godišnje prodali samo po 12 kapsula (ukupno 36)  po ceni od 35.000 eura bruto prihod u provoj godini iznosio bi 1.260.000 eur.

 

U drugoj godini 6 distributera bi prodali 72 kapsule a bruto prihod 2.520.000 eura.

U drugoj godini 9 distributera bi prodali 108 kapsulu a bruto prihod 3.780.000 eura.

U četvrtoj godini 12 distributera bi prodalo 144 kapsule a prihod bi iznosio 5.040.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera koji bi prodajom po 12 kapsula ( ukupno  180 kapsula) ostvarili 6.300.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao 15 distributera a prodali bi ukupno 540 kapsula i bruto prihod 18.900.000 eura.

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)

PROCENA PRIHODA OD IZNAVANJA KAPSULA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u narednih 5 godina planira da od izdavanja 540 kapsula za energetsku regeneraciju biohacking i ćelijsko podmlađivanje, ostvari čist prihod od 6.480.000 eura samo po ovom osnovu.

 • Cilj je da svake godine pronađemo po 3 distributera koji bi izdavali samo po 12 kapsula godišnje. 
 • MESTA GDE ĆE KAPSULE BITI INSTALIRANE. Kompanije, fakulteti, hoteli, ordinacije, wellness, fitness, spa i beauty centari.
 • Preporučena cena po kojoj će se kapsule iznajmljivati kapsule za regeneraciju i biohacking Quantum Recharg Pod po ceni od 1.500 eura mesečno.

Procenu smo radili na osnovu pretpostavke da u prvoj godini master partner u 3 države, pronadje po jednog regionalnog master distributera koji će promovisati i iznajmljivati kapsule. 

Pošli smo od pretpostavke da bi smo bili prezadovojni, da svaki od trojice master distributera, u svojoj zemlji, za godinu dana iznajmi 24 kapsule (72 ukupno sva trojica) ali će mo biti zadovoljni i da svaki distributer iznajmi samo po 12 (sva trojica 36) za godinu dana.

12 KAPSULA GODIŠNJE

Ukoliko bi godišnje u jednoj ili više družava samo 3 DISTRIBUTERA godišnje IZDAVALI samo po 12 kapsula (mesečno jednu) i ukoliko bi se svake godine biznis uvećavao samo za po 3 nova distributera u tri zemlje, naš prihod mogao bi izledati ovako:

Ukoliko bi 3 distributera godišnje izdali samo po 12 kapsula (ukupno 36)  po ceni od 12.000 eura, bruto prihod samo od izdavanja, u prvoj godini iznosio bi 432.000 eura.

U drugoj godini imaćemo 6 distributera koji bi iznajmljivanjem 72 kapsule, ostvarili čist prihod od 864.000 eura.

U trećoj godini 9 distributera bi od iznajmljivanja 108 kapsulu ostvarili čist prihod 1.296.000 eura.

U četvrtoj godini  12 distributera od izdavanja 144 kapsule ostvarili bi čist prihod 1.728.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera i ukoliko bi za godinu izdali po 12 kapsula (ukupno 180 kapsula) čist prihod od izdavanja iznosio bi 2.160.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao ukupno 15 distributera a prihod od izdavanja 540 kapsula po ceni od 12.000 eura godišnje, čist prihod iznosio bi  i bruto prihod 6.480.000 eura.

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)

PROCENA PRIHODA OD PRODAJE LICENCNIH PRAVA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u narednih 3 godine planira da od prodaje licencnih prava ostvari čist prihod od 0.000.000 eura samo po ovom osnovu.

 

 • Cilj je da u narednih 3 godne pronadjemo 3 MASTER PARTNERA za tržište Arapskih zemalja (21 zemlja)  Evrope (51 zemalja) i SAD (50 družava)  
 • Preporučena cena po kojoj će se prodavati licencna prava:
  • Licencna prava za SMART PROGRAM – 55.000 eura.
  • Licencna prava za ENERGY PROGRAM – 5.000 EURA.
 • Procenu smo radili na osnovu pretpostavke da u prvoj godini master partner u 3 države, pronadje po jednog regionalnog master distributera koji će promovisati i iznajmljivati kapsule. 

Pošli smo od pretpostavke da bi smo bili prezadovojni, da svaki od trojice master distributera, u svojoj zemlji, za godinu dana iznajmi 24 kapsule (72 ukupno sva trojica) ali će mo biti zadovoljni i da svaki distributer iznajmi samo po 12 (sva trojica 36) za godinu dana.

PRIHOD OD LICENNCNIH PRAVA U 122 ZEMLJE

Ukoliko bi master partnerima,  licencna prava od 55.000 eura prodavali po ceni od 25.000 eura, prihod koji bi mogli da ostvare master partneri izgledao bi ovako.

PRIHOD 4 LIFE OD PRODAJE MASTER LICENCI.

 • OD ARAPSKIH ZEMALJA – 21*20.000 EURA =420.000 EURAPRIHOD OD MASTER PARTNERA ZA EVROPU – 51*20.000 EURA= 1.020.000 EURA.
 • Amerika  (USA 50 zealja) 1.000.000 

PRIHOD MASTER PARNTERA OD PRODAJE SMART I RECHARGE LICNC LOKALNIM DISTRIBUTERIMAU

Ukoliko master partner u Araskim zemljama u 21 jednoj zemlji pronadje samo po jednog distributera,  bruto prihod samo od prodaje licencnih prava za SMART programe iznosio bi 1.155.000 (neto prihod 735.000 eura)

21 smart licence*  55.000 eura= 1.155.000

24 KAPSULA GODIŠNJE

Ukoliko bi godišnje u jednoj ili više država samo 3 DISTRIBUTERA godišnje izdali 24 kapsule (mesečno po dve) i ukoliko bi se svake godine biznis uvećavao samo za po 3 nova distributera naš prihod mogao bi izledati ovako:

Ukoliko bi 3 distributera godišnje u jednoj ili više država izdavali po 2 kapsula mesečno (6 mesečno 72 godišnje), po ceni od 1.500 mesečno (godišnje 18.000 eura) prihod u prvoj godini, samo od 72 izdate kapsule iznosio bi 1.296.000 eura.

U drugoj godini 6 distributera bi izdali 144 kapsule po 18.000 godišnje, bruto prihod bi iznosio 2.592.000 eura.

U drugoj godini 9 distributera bi izdali  216 kapsulu a bruto prihod 3.888.000 eura.

U četvrtoj godini 12 distributera bi od 288 izdatih kapsula ostvarili prihod od  iznosio 5.185.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera koji bi izdavanjem po 24 kapsule mesečno ( ukupno 360 kapsula) ostvarili 12.600.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao 15 distributera koji bi prodajom po 24 kapsule godišnje (ukupno 1080)ostvarili  bruto prihod 37.800.000 eura.

 • U provoj godini proizveli bi 72 kapsule (6 mesečno)
 • U drugoj godini 144 (12 mesečno)
 • U trećoj godini 216  (18 mesečno)
 • U četvrtoj godini 288 (24 mesečno)
 • U petoj godini 360kapsule (30 kapsula mesečno)

12 KAPSULA GODIŠNJE

Ukoliko bi godišnje u jednoj ili više družava samo 3 DISTRIBUTERA godišnje IZDAVALI samo po 12 kapsula (mesečno jednu) i ukoliko bi se svake godine biznis uvećavao samo za po 3 nova distributera u tri zemlje, naš prihod mogao bi izledati ovako:

Ukoliko bi 3 distributera godišnje izdali samo po 12 kapsula (ukupno 36)  po ceni od 12.000 eura, bruto prihod samo od izdavanja, u prvoj godini iznosio bi 432.000 eura.

U drugoj godini imaćemo 6 distributera koji bi iznajmljivanjem 72 kapsule, ostvarili čist prihod od 864.000 eura.

U trećoj godini 9 distributera bi od iznajmljivanja 108 kapsulu ostvarili čist prihod 1.296.000 eura.

U četvrtoj godini  12 distributera od izdavanja 144 kapsule ostvarili bi čist prihod 1.728.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera i ukoliko bi za godinu izdali po 12 kapsula (ukupno 180 kapsula) čist prihod od izdavanja iznosio bi 2.160.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao ukupno 15 distributera a prihod od izdavanja 540 kapsula po ceni od 12.000 eura godišnje, čist prihod iznosio bi  i bruto prihod 6.480.000 eura.

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)