CILJ 4 LIFE BIODESIGN KOMPANIJE

CILJ U NAREDNIH 3 GODNA

U narednih 3 do 5 godina, naš cilj je ostvarivanje prihoda u vrednosti od …………… na osnovu prodaje kapsula, licencnih prava i  obuke u 122 države u 3 regiona:

 • MENA (21 države )
 • Evropa (51 država)
 • SAD (50 država)

PRVI KORAK

Pronaći jednog ili više MASTER PARTNERA koji rade u sveri wellness industrije i koje će u regionima: MENA, Evrope i USA, pronaći DISTRIBUTERE koji će u svojim državama promovisati, distribuirati i pružati podršku centrima za energetsko podmladjivanje i biohacking. Quantum Wellness koncept

NAPOMENA

 MASTER PARTNERIMI imaju mogućnost da kapsule naručuju i kupuju od firme 4 life biodesign ili da kupovinom licence i proizvodne dokumentacije sami pronadju proizvodjače kapsula.

4 LIFE BIODESIGN nudi 3 opcije:

 • QUANTUM SMART POD
 • BIOHACKING POD.
 • RECHARGE POD

Status licenciranih distributera u jednoj državi ostvaruje se:

 • Narudžbinom minimum 3 SMART i 10 RECHARGE modela.
 • Rezervacijom licencnih prava i termina za obuku.

PRIHODI PO KOJIM DISTRIBUTERI OSTVARUJU PRIHODE.

 • Prihod od prodaje recharge kapsula
 • Prihod od tretmana u recharge centara na osnovu procene optimalnog F.R.T programa
 • Prihod od usluga dijagnostike
 • Prihod od provizija ostvarenih od preporuka za programe koji se sprovode u hotelima. SMART PROGRAMA

CENE SMART KAPSULA

         nabavna cena                          prodajna cena

 •  3 KOM   – 90.000 E (30.000 KOM)     105.000 E

CENE RECHARGE STOLICA

nabavna cena                                    prodajna cena

 • 10 KOM – 100.000 E (10.000 KOM)     150.000 E
 • 30 KOM – 255.000 E ( 8.500 KOM)     450.000 E

Status master partnera ostvaruje se rezervacijom eksluzivnog prava za promovisanje Quantum Wellness koncepta i distribuciju kapsula u minimum 3 države i rezervacijom:

 • Minimum 10 SMART i 30 RECHARGE modela.
 • Kupovinom master licenci za odabrane zemlje.

PRIHODI PO KOJIM MASTER PARTNERI OSTVARUJU PRIHODE.

 • Primarni prihod je od prodaje smart kapsula i prodaje licenci za distributivna prava. 
 • Prihod od recharge kapsula je simbolična i iznosi 1.500 eura po stolici.

CENE SMART KAPSULA

         nabavna cena                          prodajna cena

 • 10 KOM – 220.000 E (22.000 KOM)    350.000 E
 • 30 KOM – 540.000 E (18.000 KOM)    900.000 E
 • 50 KOM – 650.000 E (13.000 KOM)   1.500.000 E

CENE RECHARGE STOLICA

nabavna cena                                    prodajna cena

 • 50 KOM – 210.000 E ( 7.000 KOM)     500.000 E

PRIHOD U PROVOJ GODINI

PRIHOD U DRUGOJ GODINI

PRIHOD U TREĆOJ GODINI

MOGUĆNOSTI PRIHODA KOJE 4 LIFE BIODESIGN NUDI SVOJIM PARTNERIMA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

4 Life biodesign, nudi mogućnost ostvarivanja prihoda po različitim osnovama, međutim, ovom prilikom prezentovaćemo mogućnosti prihoda između 26.000.000 i 57.000.000 eura, samo po tri osnova. Prihod na osnovu prodaje kapsula, prihod od njihovog izdavanja i prihod od prodaje licencnih prava.

PRIHOD OD PRODAJE LICENCI

CILJ U NAREDNIH 3 GODNE

 4 Life biodesign u narednih 3 godine planira da od prodaje licencnih prava za sprovođenje Smart i Recharge programa, ostvari prihod izmedju 1.830.000 i 6.710.000 eura.

PRVI KORAK

Pronaći jednog ili više MASTER PARTNERA  koji znaju da prodaju i koje će u prvoj godini u jednom ili više regiona  u svetu, pronaći MASTER DISTRIBUTERE koji će u svojim državama promovisati Quantum Wellness koncept.

U prvoj godini naš fokus su 122 države u 3 regiona:

 • MENA (21 države )
 • Evropa (51 država)
 • SAD (50 država)

MASTER PARNTER, kupovinom master licencnih prava, može dobiti ekskluzivnost za jednu ili više država po izboru. 

MASTER PARTNER kupovinom licencnih prava za određene države ili region, dobija ekskluzivno pravo da na određenoj teritoriji promoviše i sprovodi Quantum Wellness usluge i programe.

Vlasnik licence ili osobe koje on odabere, pre otvaranja centra biće osposobljeni za sprovođenje Quantum Wellness usluga i programa u Matičnom centru u Beogradu.

CENE MASTER LICENCNIH PRAVA ZA: 

 • JEDNU DRŽAVU –  55.000 EURA
 • 3 DRŽAVE – 105.000 eura (35.000 eura po licenci)
 • 10 DRŽAVA – 300.000 EURA (30.000 eura po licenci)
 • 21 ARAPSKE DRŽAVE 525.000 EURA (25.000 eura po licnci)
 • 51 EVROPSKA DRŽAVA – 1.000.000 EURA. (19.600 eura po licencni)
 • 50 SAD DRŽAVA – 1.000.000 EURA (20.000 eura po licenci)
 • 122 DRŽAVE – 1.830.000 EURA (15.000 eura po licenci)

PROCENE PRIHODA

Ukoliko bi 4 LIFE BIODESIGN  svoja licencna prava za 122 države, samostalno prodavao prihod po ovom osnovu iznosio bi 6.710.000 eura.

Ukoliko bi pronašli 3 master partnetra za regione Arapskih zemalja, Evrope i USA, prihod bi iznosio 3.525.000 eura.

Ukoliko bi ova prava prodali jednom master partneru prihod bi iznosio 1.830.000

PROCNE PRIHODA

Prodajom Arapskog partnera, 21 licence po preporučenoj ceni od 55.000 eura master partner ostvario čist prihod od 630.000 eura, samo od prodaje 21 licence u Arapskoj regiji.

*master partner može sam formirati cene licenci na svojoj teritoriji

PROCNE PRIHODA

Prodajom  51 licence po preporučenoj ceni od 55.000 eura, master partner za Evropu ostvario bi čist prihod od 1.805.000 eura

*master partner može sam formirati cene licenci na svojoj teritoriji

PROCNE PRIHODA

Prodajom  50 licence po preporučenoj ceni od 55.000 eura, master partner za SAD ostvario bi čist prihod od 2.75.000 eura

*master partner može sam formirati cene licenci na svojoj teritoriji

PROCNE PRIHODA

Prodajom  122 licencI po preporučenoj ceni od 55.000 eura, master partner za 122 DRŽAVE  ostvario bi čist prihod od4.880.000 eura.

Ukoliko bi mater partner prodao licncna prava trojici partnera u Arapskim, evropskim i zemljama SAD čist prihod iznosio bi

*master partner može sam formirati cene licenci na svojoj teritoriji

PROCEDURA I DINAMIKA PLAĆANJA

Rezervacijom i avansnom uplatom 30% od vrednosti odabranog licencnog paketa, master distributer dobija ekskluzivnost za određene zemlje i mogućnost da u periodu od 12 meseci u odabranim državama, pronađe jednog ii više lokalnih distributera koji će promovisati Quantum Wellness mogućnosti.

Nakon 6 meseci master distributer je u obavezi da uplati još 40% od preostalog duga dok preostali dug od 30% isplaćuje u prvoj polovini dvanaestog meseca.

Informativni elaborat za kukpovinu licence…

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)

PRIHOD OD PRODAJE KAPSULA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u opciji prodaje kapsula, u narednih 5 godina planira da proda 540 kapsula i ostvari bruto prihod izmedju 18.900.000 eura i 37.800.000 eura.

PRVI KORAK

U prvoj godini MASTER PARTNERI u 3 države treba da  pronađu samo po jednog regionalnog master distributera koji će promovisati i prodavati naše kapsule. 

Pošli smo od pretpostavke da bi smo bili prezadovojni, da svaki od trojice master distributera, u svojoj zemlji, za godinu dana proda 24 kapsule (72 ukupno sva trojica) ali će mo biti zadovoljni i da svaki distributer proda samo po 12 (sva trojica 36) za godinu dana.

Ukoliko bi 3 distributera godišnje prodali samo po 12 kapsula (ukupno 36)  po ceni od 35.000 eura bruto prihod u provoj godini iznosio bi 1.260.000 eur.

 

U drugoj godini 6 distributera bi prodali 72 kapsule a bruto prihod 2.520.000 eura.

U trećoj godini, 9 distributera bi prodali 108 kapsulu a bruto prihod od prodaje kapsula iznosio bi 3.780.000 eura.

U četvrtoj godini 12 distributera bi prodalo 144 kapsule a prihod bi iznosio 5.040.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera koji bi prodajom po 12 kapsula ( ukupno  180 kapsula) ostvarili 6.300.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao 15 distributera a prodali bi ukupno 540 kapsula i bruto prihod 18.900.000 eura.

PROCEDURA I DINAMIKA PLAĆANJA

Rezervacijom i avansnom uplatom 30% od vrednosti odabranog licencnog paketa, master distributer dobija ekskluzivnost za određene zemlje i mogućnost da u periodu od 12 meseci u odabranim državama, pronađe jednog ii više lokalnih distributera koji će promovisati Quantum Wellness mogućnosti.

Nakon 6 meseci master distributer je u obavezi da uplati još 40% od preostalog duga dok preostali dug od 30% isplaćuje u prvoj polovini dvanaestog meseca.

Informativni elaborat za kukpovinu licence…

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)

PRIHOD OD IZDAVANJA KAPSULA

CILJ U NAREDNIH 5 GODNA

 4 Life biodesign u opciji rentanja, u narednih 5 godina planira da od izdavanja 540 kapsula ostvari čist prihod izmedju 6.480.000 i 12.960.000 eura samo po ovom osnovu.

 • Cilj je da MASTER ILI REGIONALNI DISTRIBUTER, svake godine  pronađe po 3 distributera koji bi izdavali samo po 12 kapsula godišnje. 
 • MESTA GDE ĆE KAPSULE BITI INSTALIRANE. Kompanije, fakulteti, hoteli, ordinacije, wellness, fitness, spa i beauty centari.
 • Preporučena cena po kojoj će se kapsule iznajmljivati kapsule za regeneraciju i biohacking Quantum Recharg Pod po ceni od 1.500 eura mesečno.

Procenu smo radili na osnovu pretpostavke da u prvoj godini master partner u 3 države, pronadje po jednog regionalnog master distributera koji će promovisati i iznajmljivati kapsule. 

Pošli smo od pretpostavke da bi smo bili prezadovojni, da svaki od trojice master distributera, u svojoj zemlji, za godinu dana iznajmi 24 kapsule (72 ukupno sva trojica) ali će mo biti zadovoljni i da svaki distributer iznajmi samo po 12 (sva trojica 36) za godinu dana.

Ukoliko bi 3 distributera godišnje izdali samo po 12 kapsula (ukupno 36)  po ceni od 12.000 eura, bruto prihod samo od izdavanja, u prvoj godini iznosio bi 432.000 eura.

U drugoj godini imaćemo 6 distributera koji bi iznajmljivanjem 72 kapsule, ostvarili čist prihod od 864.000 eura.

U trećoj godini 9 distributera bi od iznajmljivanja 108 kapsulu ostvarili čist prihod 1.296.000 eura.

U četvrtoj godini  12 distributera od izdavanja 144 kapsule ostvarili bi čist prihod 1.728.000 eura.

U petoj godini imali bi 15 distributera i ukoliko bi za godinu izdali po 12 kapsula (ukupno 180 kapsula) čist prihod od izdavanja iznosio bi 2.160.000 eura.

REZIME. 

Za 5 godina naš sistem bi imao ukupno 15 distributera a prihod od izdavanja 540 kapsula po ceni od 12.000 eura godišnje, čist prihod iznosio bi  i bruto prihod 6.480.000 eura.

PROCEDURA I DINAMIKA PLAĆANJA

Rezervacijom i avansnom uplatom 30% od vrednosti odabranog licencnog paketa, master distributer dobija ekskluzivnost za određene zemlje i mogućnost da u periodu od 12 meseci u odabranim državama, pronađe jednog ii više lokalnih distributera koji će promovisati Quantum Wellness mogućnosti.

Nakon 6 meseci master distributer je u obavezi da uplati još 40% od preostalog duga dok preostali dug od 30% isplaćuje u prvoj polovini dvanaestog meseca.

Informativni elaborat za kukpovinu licence…

 • U provoj godini proizveli bi 36 kapsule (3 mesečno)
 • U drugoj godini 72 (6 mesečno)
 • U trećoj godini 108  (9 mesečno)
 • U četvrtoj godini 144 (12 mesečno)
 • U petoj godini 180 kapsule (15 kapsula mesečno)

POVEZANE INFORMACIJE

Prezentacija koja pokazuje  mogućnosti izdavanja kapsula..More info..

Quantum Wellness koncept i tehnologija koju poseduju Quantum kapsule, nudi mogućnost ostvarivanja prihoda od dijagnostike, tretmana i programa. Saznaj više…

OPCIJE SARADNJE

Procena prihoda investitora koje zanima prihod samo od izdavanja kapsula….More info..

 

Mogućnosti ulaganja u Quantum Wellness kroz crowofunding model investiranja…Saznaj više..

LINK GDE SE MOZE VIDETI KOLIKI PRIHOD SE MOZE OSTVARITI OD TRETMANA I PROGRAMA U NEKOM HOTELU……https://www.iwt.co.rs/procena-prihoda-od-programa/

Link sa IWT SAJTA ODLICAN.

Procena je radjena pod pretpostavkom da se nedeljno samo tri osobe odluče za tretmane u kapsuli i četri osobe za jedan od programa u hotelu.

.Saznaj više..

Zamislite da vam je neko, kada ste gradili hotel, umesto kupovine, ponudio mogućnost  besplatnog korišćenja fitness sprava, saune, vodenog kreveta ili hiperbarične komore uz mogućnost da neke od usluga vaši gosti mogu koristiti potpuno besplatno. I ne samo to, oni će vam obezbediti ne samo opremu već i stručno osoblje za sve usluge i procedure. Da li bi ovakva ponuda bila interesantna za vas?

Upravo, nešto slično u mogućnosti smo da ponudimo hotelima na nekoliko destinacija u Srbiji, zahvaljujći našim partnerima iz Qatare koji žele da svojim klijentima ponude Quantum Wellness programe u Srbiji.

Na ovom linku  nalaze se informacije o mogućnostima partnerstva, ponude i benefiti koje nudimo hotelima i opcijama zarade kroz članarine….Saznaj više..

često postavljana pitanja u vezi biznisa koje možete pobledati na ovom linku….

Šta dobijaju moji gosti i da li imam nekih skrivenih troškova?
Kakve su usluge u pitanju?
KOME SU NAMENJENIE QUANTUM WELLNESS USLUGE?
ŠTA JE QUANTUM WELLNESS?
PREDNOSTI QUANTUM WELLNESA
ŠTA JE KVANTNA ZONA?
GDE SE NALAZE CENTRI?
DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI
NIVOI DIJAGNOSTIKE
ZAŠTO JE VAŽNA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA?
MOGU LI OVI TESTOVI ZAMENITI UOBIČAJENE PREGLEDE?
MOŽE LI FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA OTKRITI KARCINOM?
PROCEDURA SKENIRANJA
PREDNOSTI I OGRANIČENJA
TERAPEUTSKE MOGUĆNOSTI
TRI NIVOA TERAPIJE
PREDNOSTI I OGRANIČENJA
PROCEDURA
KONSULTATIVNE USLUGE I DRUGO STRUČNO MIŠLJENJE
USLUGE NUTRICIONISTE
ŠTA MOŽETE OČEKIVATI ODLASKOM U QUANTUM WELLNESS CENTAR?