Prestanite gubiti vreme i bacati novac na lekove, tretmane, skupe kreme i kozmetička sredstva koja nude samo trenutna i privremena rešenja. Industrija u oblasti zdravlja i lepote već godinama pokušava da reši problem na pogrešnom nivou baveći se probemima simptomima i koji su vidljivi, zanemarujući činjenicu da se problem starenja dešava mnogo dublje u nama. Najnovija istraživanja regenerativne nauke pokazuju konkretne dokaze da se starenje i bolest zapravo događa na ćeliskom nivou i da na tom nivou treba tražiti rešenje! U nastavku pogledajte i druge mogućnosti

 • TBR PROGRAM –– EXPERT PROGRAM

TOTAL BODY REJUVENTAION

Svakoga dana stotine miliona ćelija umire ali ih isto toliko organizam ponovo proizvodei zahvaljujući prirodnom procesu replikacije. Kada osoba ima rak ili neku drugu bolest koja je posledica delovanja nekih štetnih materija dolazi do promena i na nivou DNA ćelije. Sobzirom da organizam svakodnevno proizovdi milione novih ćelija to znači da će medju njima biti i veliki broj  “defektnih kopija” 

Suština našeg pristupa je da prvo otkrijemo a zatim i da ispravimo sve promene i nepravilnosti organa i organskih sistema na ćeliskom nivou. Na ovaj način aktiviraju se prirodni isceliteljski mehanizmi organizma da se sam, svakodnevno “popravlja” i “leči” što dugoročno dovodi i do usporavanja procesa starenja.

 • MGI THERAPY

Jedna je stvar da mi sebe vidimo kao bića od krvi i mesa ali na ćeliskom nivou mi smo savršen elektronski sistem. Sve materijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma. 

U atomu postoji jezgro oko koga kruže elektroni po svojim putanjima. Atom je neutralan ako su pozitivno naelektrisano jezgro i negativno naelektrisani elektroni u ravnoteži. Ako se u atom ubaci dodatni elektron on se odmah protvara u negativan jon, jer elektrona ima veše nego što je pozitivno naelektrisanje jezgra. I obrnuto ako elektron napusti putanju pozitivno naeletrisanje preovladava i atom postaje pozitivan jon. 

Joni učestvuju praktično u svim hemiskim procesima. Ćelije se graniče membranama, koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutzra i to obezbedjuje prolaz materije u ćeliju i obrnuto.Naelektrisanje membrane se dogadja na račun jona kalijuma i natrijuma koji se nalaze s obe strane mambrane kalijum iznutra, natrijum spolja. Joni kalcijuma trajno održavaju to naelektrisanje i obezbedjuju selektivnu propustljivost za jone natrijuma i kalijuma. Nedostatak bilo kojih jona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane, bolesti ćelije i njenog umiranja.

Ćelije svakog živog organizma emituju talase određene frekvencije koje oko toga organizma stvaraju elektromagnetnu frekvencijsku informacijsku ovojnicu odgovornu za zdravo funkcionisanje organizma. Svako od nas, rodjenjem ima individualnu frekvenciju svog telesnog tkiva U svakoj ćeliji svake sekunde odvija se nekoliko hiljada hemiskih reakcija a to se odvija istovremeno u celom telu u svim telesnim ćelija. To znači da se u svakoj sekundi dogodii na milijarde hemiskih. procesa i reakcija, I to neverovatno precizno.Bilo koji uzroci: bakterije, virusi,lekovil, hemiski dodatci hrani, pesticidi, herbicidi u poljuprivredi kao I hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe može poremetiti genetski odredjenu frekvenciju ćelija što dovodi do informaciskog poremećaja u medjućeliskoj konunikaciji. 

Poremećaj u medjućeliskoj komunikaciji dovodi do energetskog poremećaja koji zatim dovodi do poremećaja u biokemijskim procesima što na kraju dovodi do metaboličkih poremećaja u tkivu i nastanku bolesti. To sve dovodi do poremećaja i bolesti u ćeliskom genomu što je i jedan od uzroka većine estetskih i zdravstvenih problema. Znači, poremećaji u elektomagnetnom informacijskom spektru frekvencija i informacija u ćelijama dovešće za nekoliko meseci ili godina do pojave bolesti u organizmu.  Tada jedno od rešenja problema može biti MGI TERAPIJA. 

 • MRT THERAPY – EXPERT PROGRAM

Ovi tretmani pomoću elektromagnetnih talasa normalizuju poremećeno elektromagnetno polje obolelog.

Ovaj metod lečenja klinički i naučno ispitan na više od milion pacijenata širom sveta, dobio je svojevremeno u Briselu visoko međunarodno priznanje EUREKA iz oblasti medicine. Elektromagnetni talasi, usmereni na bioaktivne zone u organizmu izazivaju lučenje lekovitih supstanci, koriguju oboljenjem poremećeno elektromagnetno polje tela i dovode do normalizacije fizioloških procesa.

Na taj način dolazi do izlečenja mnogih oboljenja, bez upotrebe lekova i sporednih štetnih efekata po organizam.

MRT terapija je bezbolna, jednostavna, prijatna za primenu. Koristi se kod svih oboljenja gde lekovi nisu postigli uspeh, kod pacijenata preosetljivih na lekove, ili gde želimo da lečimo pacijente savremenim metodom, koji integriše znanja i iskustva zapadne i drevne istočne medicine sa najsavremenijim saznanjima i dostignućima biofizike i elektronike.

Dvadesetogodišnje iskustvo u primeni ove terapije pokazalo je da se MRT može primeniti u skoro svim granama medicine:

 • GASTROENTEROLOGIJA (gastritis, čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu, hronična oboljenja jetre, pankreasa i creva)
 • NEUROLOGIJA (neuralgia trigeminusa, pareza facijalisa, glavobolja, migrena, poremećaji moždane cirkulacije, paraliza, arterioskleroza i oboljenja perifernih živaca)
 • ORL (alergijski rinitis, sinuzitis, smanjenje sluha, oboljenja glasa, vrtoglavica)
 • KARDIOVASKULARNE BOLESTI (angina pectoris, miokardiopatija, aritmije, hipertenzija, hipotenzija, neuroza srca, poremećaji periferne cirkulacije arterija i vena, m. Raynaud, m. Buerger, romboflebitis, ulcus cruris)
 • DERMATOLOGIJA (neurodermatitis, ekcem, alergija, psorijaza, akne i drugo.
 • PSIHIJATRIJA (depresije, stres, menadžerske bolesti, neuroze i krizna stanja)
 • ENDOKRINOLOGIJA (oboljenja štitne žlezde, dijabetes, poremećaji menstrualnog ciklusa i drugi hormonalni poremećaji)
 • PULMOLOGIJA (astma, bronhitis, bronhopneumonia)
 • REUMATOLOGIJA

Ova terapija skraćuje vreme lečenja i može se nazvati ekološki čistom…

 • ROS THERAPY – EXPERT PROGRAM

REGULATION OF OXIDATIVE STRESS

Povišeni oksidativni stres glavni je činilac u degenerativnim bolestima kao što su rak, srčana bolest, sindrom hroničnog umora i neurodegenerativne bolesti. Ovi problem se javljaju usled dugogodišnje nesposobnosti da se organizam uspešno prilagodi oksidativnim stresorima. To se događa kada antioksidacijska odbrana organizma nije dovoljna za neutralizaciju opasnih jedinjenja slobodnih radikala nazvanih reactive oxygen species  (ROS).

Mitohondrije su najbolji čistači ćeliskog oksidativnog stresa. Postoji veliki broj dokaza koji potvrdjuju vezu mitohondriske disfunkcije i oksidativnog stresa u patogenezi neurodegenerativnih bolesti zbog čega terapeutski pristupi koji povezuju mitohondrijsku disfunkciju i oksidativna oštećenja obećavaju dobre rezultate. More info…

 • MGI THERAPY – EXPERT PROGRAM

Revolucionarna mogućnost ćelijskog reprogramiranja u cilju zaustavljanja i usporavanja degenerativnih i hroničnih bolesti.

Dok zapadni naučnici seku jedan gen iz DNK lanca da bi ga ubacili negde drugde, naučnici na istoku uspeli su pronaći način da utuču na celularni metabolizam kroz odgovarajuće modulirane frekvencije da bi popravili geneticke defekte.

Otkrivajući holističku budućnost medicine, autori ovakvih prokrama ukazuju  kako lečenje raka i drugih degenerativnih bolesti više neće biti “borba”, već obnova ili reprogramiranje naših ćelija. Sa pojavom MGI GENERATORA, sada imamo moguućnost da se lečimo reprogramiranjem.

Information Medicine: The Revolutionary Cell-Reprogramming Discovery that Reverses Cancer and Degenerative Diseases by [Laszlo, Ervin, Biava, Pier Mario]