Izvestaj 10041

                                               Date:  16. 04.2019.

SUMMARY OF THE FUNCTIONAL EXAMINATION

Client name:         Vesna Šljivić

Time of visit:          16. 04.2019.                                                   

Description:           funkcionalna analiza

O biorezonantnoj analizi

Ø  Rezultati biorezonantne analize odnose se na funkcionalno stanje organa.

Ø  Izveštaj koji vam šaljemo prikazuje vaše organe po oceni funkcije u srednjim vrednostima kroz merenja, od najmanjih do najviših.

Ø  Ocene funkcionalnog stanja organa  kreću se od 1 do 9 .

Ø  Ocene 1 do 4 ukazuju na odlično funckionalno stanje organa.

Ø  Ocena 5 do 7 ukazuje na organe o kojima bi trebalo da u budućnosti povedete računa i da što pre preduzmete korake u cilju korekcije njihove funkcije.

Ø  Na organe čije su ocene od 7 do 9 morate u skorašnjem periodu naročito obratiti pažnju i da što pre preduzmete korake u cilju korekcije njihove funkcije, kao i da uradite ako je potrebno dodatne analize.

Ø  Druge vrste dijagnostike (ultrazvuk, skener, rentgen…) ne mogu potvrditi ovu vrstu analiza iz nekoliko razloga:

1.       Osnovna razlika je u nivou posmatranja dobijenih analiza. Druge dijagnostičke metode (ultrazvuk, skener…) mogu registrovati morfološke promene.

2.       Biorezonantna analiza registruje funkcionalne promene, kao i promene vezane za stanje energije tako da  je u mogućnosti da detektuje nepravilnosti u radu organa i nekoliko godina pre drugih dijagnostičkih metoda.

3.       Izveštaj koji vam šaljemo nije zamena za druge medicinske preglede.

4.       Napominjemo da rezultate koje vam šaljemo mogu da analiziraju i komentarišu samo stručne osobe koje su specijalizovane i obučene za obavljenje biorezonantne dijagnostike.

 

 

Rezultatianalize:  

Početna slika sa prikazom ENERGETSKOG BALANSA

Normalna količina enegije–  zone sa zelenom bojom

Povišena energija – zone sa crvenom bojom

Snižena energija – zone sa plavom bojom

Na prvom biorezonantnom snimku BRS, (slika ispod) primećuje se visoka energija u zoni tankog i debelog creva i urogenitalnog trakta, a niska u zoni glave. Niska energija govori o slabijoj cirkulaciji glave, a ovo dovodi do nervne napetosti, izloženosti stresu i moguće razvijenom strahu, brizi i strepnji. Plava boja svedoči o tome da je reč o hroničnim procesima, što nalazi objašnjenje za prisustvo strahova u doba detinjstva, pa kasnije kroz studije prisustvo nervne napetosti i potrebi za antidepresivom flusilanom.  Dok visoka u zoni urogenitalnog i gastrointestinalnog sistema govori o pojavi disbalansa funkcije te zone, u

 smislu, remećenja kvaliteta stolice, pojave gasova. Što ste vi na pregledu i potvrdili.

 

Na ovoj slici (izvučena je i uvećana iz predhodne) vide se pri dnu dve vrednosti: Integralni pokazatelj fizičkog stanja tj stanja energije i iznosi 22,98% i Integralni pokazatelj intoksikacije koji iznosi   12,2 %.

Integralni pokazatelj fizičkog stanja tj stanja energije je 22,98% . Vrednost je trenutno niska, potrebno je očistiti organizam tokom procesa detoksikacije, očistiti creva, bubrege i jetru. Takodje je potrebno raditi na našem emotivnom statusu i balansu psihičkog stanja. Kako bi kod sebe što manje produkovali osećaj tuge, brige, ljutnje, osećaja krivice, straha… Jer nas takve emocije iscrpljuju i spuštaju naš nivo energije. 

Integralni pokazatelj intoksikacije iznosi 12,2%. Integralni pokazatelj intoksikacije posledica je peroksidnih procesa, slobodnoradikalskih procesa, koji se dogadjaju konstantno, a rezultat su oksidativnog stresa koji je evidentan, a  izazvan je prisustvom toksina, mikroorganizama i kiseloog pH unutar sistema. Najbolje je da je njegova vrednost 0%, s obzirom da iznosi   12,2%, potrebno je što pre krenuti sa čišćenjem organizma čime popravljamo funkcionalnost naših organa čiji je to zadatak ( creva, bubrega i jetre). Alkalizacijom popravljamo i pH, čime menjamo sredinu i onemogućavamo mikroorganizme da se razvijaju.

 

RANGIRANJE AKUPUNKTURNIH KANALA PO DR FOLU

Prema rangiranju po dr Folu, gde dobijamo informacije o funkcionalnom stanju organa i sistema, izvrši se raspored akupunkturnih kanala od najopterećenijeg do najmanje opterećenog pofunkciji. I vidi se sledeće:

          Da su po funkciji trenutno najopterećeniji sledeći kanali  jetra F, bubrezi R, kardiovaskularni system C i kanal pankreasa i slezine Rp.

          u okviru svake sličice, od prve do zadnje, svaki prvi stubić plav što govori o «umornom» stanju ćelijkih receptora reč je o toksičnost limfe koju bi trebalo regulisati izmenom načina ishrane u procesu detoksikacije. Ćelije u ovakvim situacijama «gladuju» i obično ovu situaciju prati veći disbalans minerala i vitamina, što dovodi do stanja «hroničnog umora» usled nemogućnosti pravilne funkcije na ćelijskom nivou. Dolazi do apsurda,  gde ćelije gladuju a organizam se izuzetno goji, jer ćelije šalju mozgu informaciju da su gladne, mobiliše se pritom osećaj gladi ali hrana ne dospeva do ćelija I odlaže se u masti. S toga je kao prvi korak potrebno uraditi detoksikaciju kako bi se ovaj začarani krug pokušao narušiti.

RANGIRANJE ORGANA PO SREDNJOJ OCENI FUNKCIJE OD 9 DO 1 GDE JE 9 OCENA ZA NAJOPTEREĆENIJI STEPEN FUNKCIJE

 

ZNAČAJNE PATOFIZIOLOŠKE REAKCIJE

Bubrezi

 

Stepen toksina je za oko 20 % veći od maksimalnog i usmeren je ka bubrezima, oba imaju ocenu što je dobro , bez obzira na ocenu oba ne uspevaju eliminaciju kiselina zbog čega se iste vraćaju u system. Uočava se nedostatak vode Ovakva situacija na ubuduće preti koštanozglobnom sistemu, a najviše iritira nervni system. To je još jedan od razloga zbog kojih se preporučuje process detoksikacije.