FUNCTIONAL EVALUATION

SUMMARY OF THE FUNCTIONAL EVALUATION

Client name: Nejoud Omar

Description:SMART FUNCTIONAL EVALUATION

Time of visit: 05.2019.

FUNCTIONAL HEALTH ASSESSMENT.

The main objective of this review is to find hidden abnormalities in the body’s functioning and to find predispositions and diseases even several years before the onset of symptoms. 

PREVENTIVE FUNCTIONAL ASSESSMENT CONSIDERS THE FOLLOWING INFORMATION:

 • LIST OF AUTHORITIES HAVING OPTIMUM FUNCTIONAL AND ENERGY STABILITY.

 • LIST OF AUTHORITIES HAVING FUNCTIONAL AND ENERGY LOAD AND INFLAMMATION PROCESSES

 • LIST OF BODIES WITH LOW ENERGY AND POTENTIAL DEGENERATIVE PROCESSES.

EXAMPLE OF THE REPORT AND INSTRUCTIONS FOR EASY INTERPRETATION OF THE RESULTS.

Energetic reserve AND FUNCTIONAL STABILITY

 • The GREEN color indicates organs whose energy and function parameters are normal.
 • The RED color indicates organs whose energy and function parameters are high.
 • The BLUE color indicates organs whose energy and function parameters are low.
Previous
Next

“Ranking” mode

“Ranking” mode

“Averaging Ranking” mode reflects changes of chronic character developing for a long period of time. In the “Averaging Ranking” mode the program displays graphic information about functional condition of organs and systems by sorting the disorders in the descending order.

This mode summarize all the indicators reflecting functional condition of organs and systems according to such parameters as extremums, averaging and alteration, where the most significant disorders are observed.

Komentari izveštaja.

 • Naziv organa koji se analizira
 • Ocena organa od 1 do 9 gde je najbolja ocena 1 a najlošija ocena 9.
 • Komentar funkcije organa nivo toksičnosti i prisustvo infekcije.
Previous
Next

SLAJD 1

SMART FUNCTIONAL HEALTH ASSESSMENT.
The main objective of this review is to find hidden abnormalities in the body’s functioning and to find predispositions and diseases even several years before the onset of symptoms. 

PREVENTIVE FUNCTIONAL ASSESSMENT CONSIDERS THE FOLLOWING INFORMATION:

 • LIST OF AUTHORITIES HAVING OPTIMUM FUNCTIONAL AND ENERGY STABILITY.
 • LIST OF AUTHORITIES HAVING FUNCTIONAL AND ENERGY LOAD AND INFLAMMATION PROCESSES
 • LIST OF BODIES WITH LOW ENERGY AND POTENTIAL DEGENERATIVE PROCESSES.

EXAMPLE OF THE REPORT AND INSTRUCTIONS FOR EASY INTERPRETATION OF THE RESULTS.

 “Ranking” mode

In the “Ranking” the program displays graphic information about functional condition of organs and systems by sorting the disorders in the descending order.

This mode summarize all the indicators reflecting functional condition of organs and systems according to such parameters as extremums, averaging and alteration, where the most significant disorders are observed.

The “Extremums” mode defines the most evident functional insufficiency at the moment of examination.

“Averaging” reflects changes of chronic character developing for a long period of time.

“Alteration” – changes due to toxic stress of different origin (infection, exotoxines etc.)

GRAFIČKI IZGLED VAŠEG IZVEŠTAJA.

 • The GREEN color indicates organs whose energy and function parameters are normal.
 • The RED color indicates organs whose energy and function parameters are high.
 • The BLUE color indicates organs whose energy and function parameters are low.

 •  

Na osnovu screeninga i procene 65 organa:

 • 6 organa ima trenutno povišenu energiju i funkcionalno opterećenje i u budućnosti mogu dovesti do nekih zdravstvenih ili estetskih problema. (NA SLICI OBELEŽENI SU CRVENOM BOJOM)
 • 5 organa ima nisku energiju, slabu funkciju i mogu dovesti do degenerativnih promena. (NA SLICI OBELEŽENI SU PLAVOM BOJOM)
 • Ostali organi imaju optimalne energetske i funkcionalne parametre. (NA SLICI OBELEŽENI SU ZELENOM BOJOM)

ORGANI SA POVEĆANIM FUNKCIONALNIM OPTEREĆENJEM. (Crveni stubići na grafikonu 01)

ORGANI SA SMANJENOM FUNKCIJOM I HRONIČNIM OPTEREĆENJEM. (Plavi stubići na grafikonu 01)

 1. Debelo crevo desno
 2. Tanko crevo desno
 3. Dvanaestopalačno crevo
 4. Jetra
 5. Žučna kesa
DISCLAIMER: Analyses given do not replace reports given by your physician. The report we are sending you is not a replacement for other medical examinations. Please note that results being sent to you could be commented only by medical staff trained to read and undertake Functional evaluation.

PROCENA TOKSIČNOSTI I PH ORGANIZMA

“Medical Twilight Zone” je izraz koji se koristi kada medicina nema objašnjenje ili dijagnozu za pacijenta koji se loše oseća.

Imate li višak kilograma, alergiju probleme na koži, bolove u zglobovima ili visok holesterol čak i kada vodite računa o ishrani? Imate li želju za kafom, šećerom, brzom hranom ili  probleme sa probavom? Sve su to mogući simptomi toksičnosti i znak da je pravo vreme da se pozabavite ovim problemom. Nakon što pročitate rezultate ove analize na ovom linku pažljivo pročitajte značaj ćeliske toksičnosti i pH.

VAŠ IZVEŠTAJ O STEPENU TOKSIČNOSTI I PH

SLIKA 01

Ako posmatramo stepen intoksikacije, možemo uočiti sledeće: da su toksini metabolički skoncentrisani preko gornje granice na dva mesta, u zoni prostate i u zoni bubrega. Najviša vrednost je u zoni  prostate. Gornja granica je 4,068, a u zoni prostate je 4,949 što je 20% iznad gornje granice. Ocena prostate po funkciji je 9, što je funkcionalno niska ocena. Visok stepen intoksikacije govori o kiselom pH sredine koji je odličan uslov za razvoj mikroorganizama, koji usled infekcije iste zone se tu zadržavaju.

Stepen toksina je takodje, za oko 20% veći od gornje granice, a usmeren je ka bubrezima. Iznosi 4,915 a gornja granica je 4,068.  Levi bubreg ima ocenu 3 a desni 9, bez obzira na ocenu oba ne uspevaju eliminaciju kiselina zbog čega se iste vraćaju u system.Vraćanjem toksina usled nedovoljne eliminacije, menja se kiselost, odnosno pH krvi.  Ovakva situacija najviše nanosi štetu  koštanozglobnom sistemu,jer se pokreće mehanizam alkalizacije na uštrb naših kostiju, što ste već i primetili a izuzetno iritira neurovegetativni system zbog čega se javlja bol u zoni kičme i zglobova nogu (kolena).  Tako da se još jednom nameće potreba za detoksikacijom I alkalizacijom.

S toga je preporuka:

 • Uraditi proces detoksikacije, sa akcentom na alkalizaciji čime menjamo sredinu (pH) i onemogućavamo mikroorganizme da se razvijaju.

PROCENA ENERGIJE I ČAKRA TEST

Zašto je važna energija koju poseduje vaš organizam ?Kvalitet života i zdravlja zavisi od energije koju poseduju vaše ćelije. Ona daje mogućnost da popravi i otkloni nepravilnosti u najranijoj fazi.  Najnovija naučna otkrića  pokazala su da zdravlje direktno zavisi od frekvencije i potencijala vaših ćelija. Njihova optimalna energija trebala bi biti izmedju 70 i 80 mV Ako njen napon padne ispod ovih vrednosti mogu nastati odredjeni funkcionalni problemi.  Ispod 30mV ćelija gubi mehanizam “apoptoze” i počinje da se nekontrolisano deli i umnožava što je prvi pokazatelj mogućih kancerogenih promena i krajnji trenutak da počnete razmišljati ozbiljno o svom zdravlju i životu. 

Napon ćeliske mebrane pokazatelj je zdravlja čitavog organizma. Ćelije su osnovne jedinice života kojima je takodje potrebna hrana. Od stepena propusnosti ćeliske membrane zavisi hoće li hranjiva materija ući u nju. Što je propusnost veća to će ćelija bolje funkcionisati. Propusnost zavisi od potencijala na ćeliskoj membrani. Veći električni napon ćelije povećava apsorpciju minerala i hranjivih elemenata u ćeliju a istovremeno povećava se i cirkulacija krvi u tkivima, pri čemu u ćelije dolazi i više kiseonika. Veći dotok krvi i kiseonika pruža dodatne pozitivne efekte: smanjenje procesa fermentacije i zakišeljavanja što je i osnovni uzrok starenja kao i nastanka kancera. Samo jedan  tretman u našoj Quantum Zone kapsuli u mogućnosti je da poveća napon na ćeliskoj membrani od 20 do 70%. u šta klijent može i lično da se uveri posle prvog tretmana. Osim toga ova vrsta tretmana podstiče eliminaciju toksina iz ćelije što je ogroman benefit za skoro sve funkcije u organizmu.

Bez ćeliske energije ne odvija se niti jedan proces u organizmu. Hrana koju unosimo u organizam predstavlja osnovu iz koje mitohondrije proizvode energiju. Bez adekvatne proizvodnje ATP energije ćelije nisu u stanju da se pravilno detoksikuju i regenerišu. Količina proizvedene energije direktno zavisi od vrste hrane koju konzumiramo. Što je hrana prirodnija to pri procesu njenog razlaganja i sagorevanja u mitohondrijama ostaje manje takozvanog otpada. Taj otpad ćelija mora izbaciti iz sebe ali i za tu funkciju neophodna je adekvatna energija ali i optimalni napon ćeliske membrane kroz čije jonske kanale otpad mora iazaći u medjćeliski prostor i limfu. Sve je više onih koji pate od simptoma nedostatka energije čiji je uzrok upravo nedostatak ATP energije. (migrene, hronični umor, problemi sa varenjem kao i većina auto imunih problema.) Bez podizanja nivoa energije na membrani ćelije  niti jedan tretman ili terapija neće dati očekivane rezultate. 

Jedna je stvar da mi sebe vidimo kao bića od krvi i mesa ali na ćeliskom nivou mi smo savršen elektronski sistem. Sve materijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma. U atomu postoji jezgro oko koga kruže elektroni po svojim putanjima. Atom je neutralan ako su pozitivno naelektrisano jezgro i negativno naelektrisani elektroni u ravnoteži. Ako se u atom ubaci dodatni elektron on se odmah protvara u negativan jon, jer elektrona ima veše nego što je pozitivno naelektrisanje jezgra. I obrnuto ako elektron napusti putanju pozitivno naeletrisanje preovladava i atom postaje pozitivan jon. Joni učestvuju praktično u svim hemiskim procesima. 

Ćelije se graniče membranama, koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutra i to obezbedjuje prolaz materije u ćeliju i obrnuto.Naelektrisanje membrane se dogadja na račun jona kalijuma i natrijuma koji se nalaze s obe strane mambrane (kalijum iznutra, natrijum spolja). Joni kalcijuma trajno održavaju to naelektrisanje i obezbedjuju selektivnu propustljivost za jone natrijuma i kalijuma. Nedostatak bilo kojih jona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane, bolesti ćelije i njenog umiranja.
Ćelije svakog živog organizma emituju talase određene frekvencije koje oko toga organizma stvaraju elektromagnetnu frekvencijsku informacijsku ovojnicu odgovornu za zdravo funkcionisanje organizma. Svako od nas, rodjenjem ima individualnu frekvenciju svog telesnog tkiva U svakoj ćeliji svake sekunde odvija se nekoliko hiljada hemiskih reakcija a to se odvija istovremeno u celom telu u svim telesnim ćelija. To znači da se u svakoj sekundi dogodi na milijarde hemiskih. procesa i reakcija, I to neverovatno precizno.Bilo koji uzroci: bakterije, virusi,lekovil, hemiski dodatci hrani, pesticidi, herbicidi u poljoprivredi kao I hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe može poremetiti genetski odredjenu frekvenciju ćelija što dovodi do informaciskog poremećaja u medjućeliskoj konunikaciji. 

Poremećaj u medjućeliskoj komunikaciji dovodi do energetskog poremećaja koji zatim dovodi do poremećaja u biokemijskim procesima što na kraju dovodi do metaboličkih poremećaja u tkivu i nastanku bolesti. To sve dovodi do poremećaja i bolesti u ćeliskom genomu što je i jedan od uzroka većine estetskih i zdravstvenih problema. Znači, poremećaji u elektomagnetnom informacijskom spektru frekvencija i informacija u ćelijama dovešće za nekoliko meseci ili godina do pojave bolesti u organizmu.  Tada jedno od rešenja problema može biti ovaj tretman. 

VAŠ IZVEŠTAJ ENERGETSKOG BALANSA IZGLEDA OVAKO:

Početna slika sa prikazom ENERGETSKOG BALANSA

 • Optimalan nivo enegije–  zone sa zelenom bojom.
 • Povišena energija – zone sa crvenom bojom
 • Snižena energija – zone sa plavom bojom

Na slici (slika iznad) primećuje se niska energija u zoni tankog i debelog creva i urogenitalnog trakta, a visoka u zoni glave. Visoka energija u zoni glave dovodi do nervne napetosti, izloženosti stresu i moguće razvijenom strahu, brizi i strepnji. Dok niska energija u zoni urogenitalnog i gastrointestinalnog sistema govori o pojavi disbalansa funkcije te zone, u smislu, remećenja kvaliteta stolice, pojave gasova, ili čak i do promena u mokrenju. Ovakav raspored energije, poznat  u praksi kao “menadžerski sindrom,”, ako potraje duže, može biti preduslov za nastanak zdravstvenih problema zona u kojima je niska energija.

Slika 01

Integralni pokazatelj fizičkog stanja,  tj stanja energije je 68,4% . Vrednost je trenutno vrlo dobra.

FUNKCIONALNA ANALIZA ORGANSKIH SISTEMA PO DR FOLU

Prema rangiranju po dr Folu, gde dobijamo informacije o funkcionalnom stanju organa i sistema, izvrši se raspored akupunkturnih kanala od najopterećenijeg do najmanje opterećenog po funkciji. I vidi se sledeće:

 • Da je trenutno u hroničnom opterećenju funkcije jetra F, debelo crevo Gi, kardiovaskularni system C, koštanozglobni Ad i tanko crevo IG.

DISCLAIMER: Analyses given do not replace reports given by your physician. The report we are sending you is not a replacement for other medical examinations. Please note that results being sent to you could be commented only by medical staff trained to read and undertake Functional evaluation.

SAZNAJTE I DRUGE MOGUĆNOSTI dijagnostike i terapije KOJE VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

DISCLAIMER: Analyses given do not replace reports given by your physician. The report we are sending you is not a replacement for other medical examinations. Please note that results being sent to you could be commented only by medical staff trained to read and undertake Functional evaluation.